منو

کدهای خطای ماشین لباسشویی

لوازم خانگی

کدهای خطای ماشین لباسشویی
دسته‌بندی: لوازم خانگی

کدهای خطای ماشین لباسشویی

گاهی ممکن است که در حین استفاده از ماشین لباسشویی به اروری برخورد کنید که ادامه عملیات شستشو ممکن نباشد. در اینجا برای شما ارور کدهای ماشین لباسشویی را اورده ایم که برای تعمیرکاران و کسانیکه میخواهند مشکل لباسشویی خود را متوجه شوند مفید است.

همچنین کسانیکه دوره آموزش تعمیر لباسشویی را میگذرانند لازم نیست که ارورهای لباسشویی را حفظ کنند و با مراجعه به این صفحه میتوانند از نوع خرابی ماشین لباسشویی مطلع شوند.

کدهای خطای ماشین لباسشویی سامسونگ

ماشین لباسشویی سامسونگ

کد خطای E1,E7,1C ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور E1,E7,1C لباسشویی سامسونگ: سنسور سطح آب

رفع عیب ارور E1,E7,1C لباسشویی سامسونگ:

دستگاه را خاموش کنید و سپس 30 ثانیه صبر کنید.

دوباره دستگاه را دوباره روشن کنید و یک برنامه جدید را شروع کنید.

کد خطای 3E,3E1,3E2,3E3,3E4,bE,3C ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور 3E,3E1,3E2,3E3,3E4,bE,3C لباسشویی سامسونگ: موتور

رفع عیب ارور 3E,3E1,3E2,3E3,3E4,bE,3C لباسشویی سامسونگ: دستگاه را خاموش کنید و سپس 30 ثانیه صبر کنید. دوباره دستگاه را دوباره روشن کنید و یک برنامه جدید را شروع کنید.

کد خطای E4,E1,4C ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور E4,E1,4C لباسشویی سامسونگ: تامین آب

رفع عیب ارور E4,E1,4C لباسشویی سامسونگ: اطمینان حاصل کنید که شیر آب باز و به درستی وصل شده است. اطمینان حاصل کنید که شلنگ آب مسدود نشده است. اطمینان حاصل کنید که شیر آب یخ زده نیست. اطمینان حاصل کنید که ماشین لباسشویی با فشار آب کافی کار می کند. فیلتر ورودی را در انتهای شیر آب بررسی کنید. پاک کردن سوراخ فیلتر که ممکن است مسدود شود.

کد خطای 4E1,4E2,4Ed,H1,HE,4C2,HC,CE,E8 ماشین لباسشویی سامسونگ

در این قسمت به ارور 4E1,4E2,4Ed,H1,HE,4C2,HC,CE,E8 لباسشویی سامسونگ میپردازیم

علت ارور 4E1,4E2,4Ed,H1,HE,4C2,HC,CE,E8 لباسشویی سامسونگ: دمای آب

رفع عیب ارور 4E1,4E2,4Ed,H1,HE,4C2,HC,CE,E8 لباسشویی سامسونگ: شلنگ آب خود را به یک منبع سرد متصل کنید و نه یک منبع گرم. آب سرد معمولا با یک شیر آب آبی نشان داده می شود.

کد خطای 5E, E2, 5C ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور 5E, E2, 5C ماشین لباسشویی سامسونگ: زهکشی

رفع عیب ارور 5E, E2, 5C لباسشویی سامسونگ: فیلتر پمپ زهکشی را تمیزکرده و هرگونه انسداد را از بین ببرید. چک کردن شیلنگ تخلیه برای رفع هر انسداد. اطمینان حاصل کنید که شلنگ تخلیه یخ زده یا مسدود نشده است. اطمینان حاصل کنید که شلنگ تخلیه به درستی بر اساس نوع اتصال قرار گرفته است. اطمینان حاصل کنید شیلنگ تخلیه راه به سیستم تخلیه برده است.

کد خطای 8E ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور 8E لباسشویی سامسونگ: جریان آب

رفع عیب ارور 8E لباسشویی سامسونگ8:  دستگاه را خاموش کنید و سپس 30 ثانیه صبر کنید. دوباره دستگاه را دوباره روشن کنید و یک برنامه جدید را شروع کنید.

کد خطای C8 ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور C8 لباسشویی سامسونگ: سنسور MEMS

رفع عیب ارور C8 لباسشویی سامسونگ: دستگاه را خاموش کنید و چرخه را دوباره راه اندازی کنید.

کد خطای 9E1, PH1, 9E2, Plo, AE ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور 9E1, PH1, 9E2, Plo, AE لباسشویی سامسونگ: برق روشن نیست

رفع عیب ارور 9E1, PH1, 9E2, Plo, AE ماشین لباسشویی سامسونگ: لطفا دستگاه را در شبکه خاموش کنید، سپس 30 ثانیه صبر کنید تا دوباره آن را روشن کنید. دستگاه خود را به طور مستقیم به برق اتصال دهید. اگر دستگاه شما هنوز برق ندارد، ممکن است لازم باشد فیوز را تعویض کنید.

کد خطای AC، AE، 13E، AC6 ماشین لباسشویی سامسونگ

در این قسمت به ارور AC، AE، 13E، AC6 لباسشویی سامسونگ میپردازیم

علت ارور AC، AE، 13E، AC6 ماشین لباسشویی سامسونگ:  اخطار مخابرات

رفع عیب ارور AC، AE، 13E، AC6 لباسشویی سامسونگ: بسته به حالت، دستگاه ممکن است به طور خودکار به عملیات عادی بازگردد. دستگاه را خاموش کنید و چرخه را دوباره راه اندازی کنید.

کد خطای bE1، 12E، bE2، 14E، bE3، 18E ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور bE1، 12E، bE2، 14E، bE3، 18E لباسشویی سامسونگ: دکمه ها

رفع عیب ارور bE1، 12E، bE2، 14E، bE3، 18E لباسشویی سامسونگ: بررسی کنید که کدام یک از دکمه ها چسبیده باشند. دستگاه را از برق جدا نکنید و دکمه ها را با پارچه ملایم ملایم تمیز کنید.

کد خطای DDC ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور DDC لباسشویی سامسونگ: درب

رفع عیب ارور DDC ماشین لباسشویی سامسونگ: این پیام ظاهر می شود هنگامی که درب اضافه را بدون فشار دادن Start / Pause باز می کنید.

کد خطای dE, dE1, Ed, dC, DC1, DC ماشین لباسشویی سامسونگ

در این قسمت به ارور dE, dE1, Ed, dC, DC1, DC لباسشویی سامسونگ میپردازیم

علت ارور dE, dE1, Ed, dC, DC1, DC لباسشویی سامسونگ: درب

رفع عیب ارور dE, dE1, Ed, dC, DC1, DC لباسشویی سامسونگ: چک کنید که درب به طور کامل بسته شده است، و هیچ چیز در درب گیر نکرده است. این کد ممکن است اگر دستگاه بیش از حد پر بار باشد، ظاهر شود.

کد خطای dE2 ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور dE2 لباسشویی سامسونگ: کلید روشن / خاموش

رفع عیب ارور dE2 لباسشویی سامسونگ: لطفا دستگاه را از برق جدا کنید، 5 دقیقه صبر کنید و سپس دوباره امتحان کنید.

کد خطای FE ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور FE لباسشویی سامسونگ: فن

رفع عیب ارور FE ماشین لباسشویی سامسونگ: لطفا با مرکز خدمات مشتری سامسونگ در آرتا سرویس تماس بگیرید.

کد خطای HE1, E5, 6E ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور HE1, E5, 6E ماشین لباسشویی سامسونگ: گرم کننده

رفع عیب ارور HE1, E5, 6E لباسشویی سامسونگ: لطفا با مرکز خدمات مشتری سامسونگ در آرتا سرویس تماس بگیرید.

کد خطای HE2 ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور HE2 لباسشویی سامسونگ: گرم کننده خشک کن

رفع عیب ارور HE2 ماشین لباسشویی سامسونگ:

بخش خشک کن برای دلایل ایمنی بسته شده است، زیرا سنسورهای دما تشخیص دادند که دمای خشک کن خیلی زیاد است و معمولا به کاهش جریان هوا مربوط می شود. در ماشین لباسشویی باید به اندازه کافی فضا باشد تا آب و مواد شوینده در اطراف حرکت و به طور کامل به لباس نفوذ کند. درب باید بتواند آزادانه بسته شود. بعضی از لباس ها مناسب نیستند در خشک کن خشک شوند، زیرا گرمای زیاد نیز می تواند سیستم خشک کن را مسدود کرده و جریان هوا را محدود کند.

قبل از استفاده از ماشین لباس شویی همیشه برچسب پارچه را روی لباس خود چک کنید. بعضی از لباس ها مناسب نیستند در خشک کن خشک شوند زیرا گرمای زیاد نیز می تواند منجر به انبساط مسهل و کمرنگ شود که سیستم خشک را مسدود می کند و جریان هوا را محدود می کند. قبل از استفاده از ماشین همیشه برچسب پارچه را روی لباس خود چک کنید. این کاهش جریان هوا باید توسط یک تکنسین مورد بررسی قرار گیرد و مجددا تنظیم شود.

کد خطای HE3 ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور HE3 لباسشویی سامسونگ: عملکرد بخار

رفع عیب ارور HE3 لباسشویی سامسونگ: عملکرد بخار به طور معمول کار نمی کند و توسط تکنسین نیاز به بازدید و بررسی دارد.

کد خطای LE, LE1, E9, 11E, LC, LC1 ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور LE, LE1, E9, 11E, LC, LC1 ماشین لباسشویی سامسونگ: سطح آب پایین شناسایی شده است

رفع عیب ارور LE, LE1, E9, 11E, LC, LC1 ماشین لباسشویی سامسونگ: لطفا بررسی کنید که سطح شلنگ تخلیه پایین تر از پایه ماشین لباسشویی نیست. اطمینان حاصل کنید که انتهای شلنگ تخلیه روی کف قرار گرفته و مسدود نشده است. شما همچنین باید نشت آب را بررسی کنید. اگر نشانه ای از آب وجود نداشته باشد، لطفا برق را خاموش و دوباره وصل کنید.

کد خطای HE3 ماشین لباسشویی سامسونگ: HOT

علت ارور HE3 لباسشویی سامسونگ: دستگاه خیلی گرم است

رفع عیب ارور HE3 لباسشویی سامسونگ: فن دستگاه به کارکردن ادامه خواهد داد تا زمانی که دستگاه به اندازه کافی برای شستن خنک شود. هنگامی که آن را سرد کرده، درب باز خواهد شد.

کد خطای t1, t2, tSt ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور t1, t2, tSt لباسشویی سامسونگ: حالت آزمون

رفع عیب ارور t1, t2, tSt لباسشویی سامسونگ: دستگاه را خاموش کنید و سپس 30 ثانیه صبر کنید. دوباره دستگاه را دوباره روشن کنید و یک برنامه جدید را شروع کنید.

کد خطای OE, OF, E3, OC ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور OE, OF, E3, OC لباسشویی سامسونگ: (سریز) پودر شستشو بیش از حد وجود دارد/ مایع ممکن است اضافه شده است.

رفع عیب ارور OE, OF, E3, OC لباسشویی سامسونگ: خاموش کردن دستگاه، 30 ثانیه صبر کنید و سپس آن را دوباره روشن کنید. پمپ تخلیه باید ماشین لباسشویی را تخلیه کند.

کد خطای Sud ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور Sud ماشین لباسشویی سامسونگ: کف بیش از اندازه شناسایی شده است

رفع عیب ارور Sud ماشین لباسشویی سامسونگ: دستگاه معمولا این خطا را خود مرتفع می کند. با این حال  باید چرخه “Eco drum clean” (بعضی از مدل ها) یا یک چرخه پارچه نخی (cotton (90 درجه سانتیگراد را بدون هیچ نوع مواد شوینده یا شستشو اجرا کنید. اگر همچنان ادامه دارد، فیلترها و شیلنگ ها را جهت انسداد بررسی کنید، سپس یک چرخش برای تخلیه آب باقی مانده در دستگاه اجرا کنید.

کد خطای tE, EC, tE1, tE2, tE3 ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور tE, EC, tE1, tE2, tE3 ماشین لباسشویی سامسونگ: حسگر دما

رفع عیب ارور tE, EC, tE1, tE2, tE3 ماشین لباسشویی سامسونگ: دستگاه را خاموش کنید و سپس 30 ثانیه صبر کنید. دستگاه را دوباره روشن کنید و یک برنامه جدید را شروع کنید.

کد خطای UC ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور UC ماشین لباسشویی سامسونگ: نوسان در ولتاژ منبع تغذیه

رفع عیب ارور UC ماشین لباسشویی سامسونگ: دستگاه را خاموش کنید و سپس 30 ثانیه صبر کنید. دستگاه را دوباره روشن کنید و یک برنامه جدید را شروع کنید اگر هنوز نشان داده شده است بررسی کنید که آیا برق به درستی تامین شده و سیم برق وصل شده است.

کد خطای UE, E4, Ub ماشین لباسشویی سامسونگ

علت ارور UE, E4, Ub ماشین لباسشویی سامسونگ: ماشین دارای بار نامتعادل است.

رفع عیب ارور UE, E4, Ub ماشین لباسشویی سامسونگ: بارگیری مجدد با اضافه کردن یا حذف موارد برای اطمینان از اینکه بار ماشین متعادل شده است. اطمینان حاصل کنید که ماشین لباسشویی روی سطح صاف و پایدار است.


بعد از اینکه با ارور کد Eroor Code ها در ماشین لباسشویی سامسونگ Samsung آشنا شدید اینجا کد ارور های لباسشویی بوش Bosh را برای شما آورده ایم.

کد خطاهای ماشین لباسشویی بوش

ماشین لباسشویی بوش

ارور F16 لباسشویی بوش

بروز خطای F16 در ماشین لباسشویی بوش به معنای باز بودن درب ماشین لباسشویی می باشد. برای رفع این مشکل کافی است درب ماشین لباسشویی را ببندید. در صورتی که ارور مشاهده شده همچنان بر روی نمایشگر باقی است بهتر است با متخصصان سرویس آنلاین تماس گرفته و مشکل خود را در سریع ترین زمان ممکن برطرف نمایید.

خطا F17 لباسشویی بوش

این ارور به علت اینکه زمان انتقال آب به داخل لباسشویی بوش بیش از حد است بوجود می آید . برای رفع مشکل ابتدا از مسدود نبودن لوله های آب اطمینان حاصل کنید، شیر آب را باز کنید. در صورتی که مشکل برطرف نشد با متخصصان سرویس آنلاین تماس بگیرید.

خطا یا ارور F18 لباسشویی بوش
در صورت نمایش خطای f18 بر روی نمایشگر لباسشویی بوش، عملیات تخلیه بیش از حد زمان برده است و باعث بروز این ارور شده است. این عیب با ریست کردن ماشین لباسشویی به وسیله روشن و خاموش کردن برطرف میشود، درصورتی که رفع نشد با متخصصان سرویس آنلاین تماس بگیرید.

البته ممکن است که بوش سری های مختلف و بیشتری داشته باشد. اگر حس کردید که اروری که روی لباسشویی بوش شما هست و در این مطلب آورده نشده در قسمت ارتباط با ما پیام بذارین.


کد خطاهای ماشین لباسشویی کنوود

ارور کد ماشین لباسشویی کنوود

خطا یا ارور E-1 لباسشویی کنوود

بروز خطای E-1 در ماشین لباسشویی کنوود به معنای عدم بسته بودن درب دستگاه است. درب را به طور صحیح ببندید تا صدای آن به گوش برسد. صورتی که ارور مشاهده شده همچنان بر روی نمایشگر باقی است بهتر است با متخصصان کنوود سرویس تماس گرفته و مشکل خود را در سریع ترین زمان ممکن برطرف نمایید.

خطا یا ارور E-2 لباسشویی کنوود

این ارور در ماشین لباسشویی کنوود به علت پایین بودن سطح آب دستگاه می باشد و فشار آب شما ممکن است کم باشد.

جهت رفع خطا، تامین آب به دستگاه را چک کنید . در صورتی که ارور مشاهده شده همچنان بر روی نمایشگر باقی است بهتر است با متخصصان کنوود سرویس تماس گرفته و مشکل خود را در سریع ترین زمان ممکن برطرف نمایید.

خطا یا ارور E-3 لباسشویی کنوود

در صورت نمایش خطای E-3 بر روی نمایشگر لباسشویی کنوود پمپ دستگاه خراب یا فیلتر پمپ مسدود شده است. جهت برطرف نمودن این ارور فیلتر پمپ را تمیز کنید. در صورتی که ارور مشاهده شده همچنان بر روی نمایشگر باقی است بهتر است با متخصصان کنوود سرویس تماس گرفته و مشکل خود را در سریع ترین زمان ممکن برطرف نمایید.


برای تعمیر ماشین لباسشویی ال جی LG که از برندهای پرفروش در بازار ایران میباشد نیز ارور کد ها را مهیا کرده ایم تا تعمیرکاران با مراجعه به این بخش راحت تر از طریق ارور کدها به عیب دستگاه برسند. اگر در بخش عیب یابی کد خطای الجی مدلی را پیدا نکردین به ما از طریق صفحه ارتباط با ما اطلاع دهید تا در این صفحه برای شما قرار دهیم.

کد خطاهای ماشین لباسشویی ال جی

ماشین لباسشویی LG

ارور OE ماشين لباسشویی ال جی

اين ارور در ماشین لباسشویی الجی نشان دهنده اين است که دستگاه قادر به تخليه آب نيست.

راه حل: ابتدا شيلنگ تخليه آب را بررسيکنيد. به اين صورت که ماشين لباسشویی را به سمت جلو کشيده شيلنگ تخليه ای که از پشت آن به سمت لوله ي فاضلاب منزل رفته است را مورد بررسي قراردهيد که گره خوردگي و يا گرفتگي نداشته باشد.

درصورت پيدا کردن مشکل و برطرف کردن آن، از برنامه Spin دستگاه استفاده کنيد تا آب تخليه شود و مطمئن شويد که ارور OE ديگر روي صفحه نمايش داده نمي شود.

 • مشکل از پمپ تخليه هم مي تواند باشد براي بررسي پمپ تخليه ابتدا فيلتر آن را که در قسمت جلوئي و پائين دستگاه وجود دارد را باز کنيد و کاما تميز کنيد.

اگر پمپ تخليه معيوب باشد صداي آن در حين انجام کار به گوش نمي رسد و براي برري اين موضوع برنامه Spin only را انتخاب کنيد، Start را بزنيد تا دستگاه شروع به کار کند در واقع شروع به چرخش و تخليه کند، بعد از اينکه دستگاه شروع به کار کرد اگر صداي هم مانند پمپ تخليه را شنيديد، نشان دهنده اين است که پمپ تخليه شروع به کار کرده و سالم است. در غير اينصورت پمپ تخليه معيوب شده و بايد تعويض گردد.

 • خرابي برد دستگاه هم مي تواند دليلي براي ديده شدن اين ارور باشد.
ارور IE ماشين لباسشویی ال جی

اين ارور نشان دهنده اين است که آب ورودي دستگاه با مشکل مواجه شده است.

راه حل: براي عيب يابي اين ارور بايد موارد زير را بررسي کنيد:

 1. شير آب ورودي منزل را بررسي کنيد به ورت کامل باز باشد.
 2. شلنگ ورودي آب را برري کنيد که گره خوردگي و يا آسيب ديدگي نداشته باشد.درصورت آسيب ديدگي شلنگ حتماً بايد تعويض گردد.
 3. شير برقي ماشين لباسشويي را مورد بررسي قراردهيد، اگر شير معيوب شده باشد بايد تعويض گردد.
 4. فيلترهاي ورودي شير برقي را مورد بررسي قرار دهيد که با مواد معدني و رسوبات مسدود نشده باشد.
 5. اگر هيچکدام از موارد بالا مشکل نداشتند، مشکل مي تواند از برد دستگاه باشد.
ارور UE ماشي لباسشویی ال جی

زمانيکه عدم تعادل در بار مخزن ماشي لباسشويي وجود داشته باشد با اين ارور مواجه مي شويد.

عواملي که باعث بروز اين ارور مي شوند:

 1. ميزان باس کم:

لباس بايد به طور يکنواخت در مخزن ماشين باسشويي قرار يرند. زمانيکه ميزان لباس ها کم باشد در طول چرخه شستشو به هم گره مي خورند و باعث ايجاد عدم تعادل در مخزن دستگاه مي شوند.

راه حل:

ميزان لباس ها را به مقدار مناسب برسانيد و آن ها را به صورت يکنواخت در مخزن پخش کنيد و چرخه شستشو را دوباره آغاز کنيد.

 1. وجود لباس هاي سنگين و تکي: براي مثال زمانيکه لباس هايي با جنس جين که سنگين هستند به همراه تيشرت ها که سبک هستند را با هم داخل مخزن براي شستشو قرار مي دهيد، هرکدام از اين دو دسته لباس در طول چرخه شستشو در يک طرف مخزن جمع مي شوند و باعث ايجاد عدم تعادل در مخزن مي شوند.

راه حل: لباس را به صورت يکنواخت در مخزل پخش و چرخه شستشو را دوباره آغاز کنيد.

نکته: شستن پتو، پرده و از اين قبيل چيزهاي سنگين هم به دليل عدم پخش شدن يکسان در مخزن مي توانند باعث بروز ارور EU شوند.

 1. تراز نبودن ماين لباسشويي:

ارور UE مي تواند به علت تراز نبودن ماشين لباسشويي هم نشان داده شود. حتماً دقت داشته باشيد که دستگاه به صورت کامل تراز باشد.

 1. روتوراستاتر، تاخو، برد: درورتيکه مشکل از موارد بالا نباشد، معيوب بودن روتوراستاتور يا تاخو و يا برد کنترل اصلي دستگاه هم مي تواند علت بروز ارور UE باشد.
ارور CL ماشين لباسشویی ال جی
اين ارور نشان دهنده اين است که قفل کودک دستگاه فعال شده است.

براي غير فعال کردن قفل کودک از دفترچه راهنماي دستگاه استفاده کنيد.

ارور LE ماشين لباسشویی ال جی

اين ارور نشان دهنده اين است که موتور دستگاه قفل شده است.

 • وجود بار سنگين در داخل مخزن با توجه به فشاري که با موتور مي آورد مي تواند علت بروز اين ارور باشد.

مواردي که بايد مورد بررسي قرار گيرند:

 1. سيم کشي موتور
 2. استاتور
 3. روتور
 4. تاخو
 5. برد دستگاه
ارور dE ماشين لباسشويي ال جی
اين ارور نشان دهنده اين است که درب دستگاه قفل نمي شود يا سنسورهاي تشخيص قفل درب نمي توانند درب را قفل شده تشخيص دهند.

درصورت بروز اين ارور موارد زير بايد مورد بررسي قرار گيرند:

 1. ميکرو سوئيچ درب
 2. زبانه درب
 3. لولاي درب
 4. لاستيک دو درب
 5. اتصالات و سيم کشي مربوطه
 6. .برد دستگاه
ارور CE ماشين لباسشویی ال جی

اين ارور نشان دهنده اين است که احتمالا در موتور اتصال کوتاه به وجود آمده است. همچنين مي تواند به عنوان يک ارور عمومي نشان دهنده يک مشکل در دستگاه باشد.

راه حل:

براي رفع اين ارور، دستگاه را چند دقيقه از برق بيرون کشيده و مجدداً به برق وصل کنيد پي از استفاده اگر اين ارور راه دوباره مشاهده کرديد، براي رفع آن با ما تماس بگيريد.

ارور sud ماشين لباسشویی ال جی

اگر دستگاه تشخيص دهد که مقدار مواد شوينده بيش از حد لازم است، اين ارور را مي دهد و با زمان چرخه شستشو اضافه مي شود. اگر مقدار مواد شوينده خيلي بيشتر از حد نرمال باشد، دستگاه پس از نايش اين ارور براي جلوگيري کردن از نشتي توقف مي شود.

راه حل: هيچ وقت بيشتر از حد تعيين شده از مواد شوينده استفاده نکنيد.

ارور CD ماشين لباسشويي ال جی

اين ارور يک پيغام عموي به معناي تمام شدن چرخه خشک کن دستگاه مي باشد، بعد از ديدن اين ارور لباس ها را که خشک شده اند از دستگاه خارج کنيد و ماشين لباسشوي را خاموش کنيد.

ارور FE ماشيين لباسشويي ال جی

اين ارور نشان دهنده اين است که آبگيري ماشين لباسشويي بيش از اندازه معمول شده يعني آب بيش تر مقدار نرمال وارد مخزن لباسشويي شده است.

مواردي که درصورت بروز اين ارور بايد بررسي شوند:

بعد از بستن شير ورودي آب موارد زير را برري کنيد:

 1. شير برقي دستگاه
 2. هيدرواستات و شلنگ آن
 3. اتصالات و سيم کشي مربوطه
 4. برد کنترل اصلي دستگاه
ارور PE ماشين لباسشویی ال جی

اين ارور نشان دهنده اين است که سنسور تشخيص سطح آب به درستي عمل نمي کند.

مواردي که بايد مورد بررسي قرار بگيرند:

 1. هيدرواستات و شلنگ آن
 2. اتصالات و سيم کشي مربوطه
 3. برد کنترل اصلي دستگاه
ارور tE ماشين لباسشویی ال جی

اين ارور نشان دهنده اين است که سنسور المنت يا خود المنت ( هيتر ) معيوب شده است.

اين مشکل يک مشکل تخصصي مي باشد و عيب يابي و تعمير آن را بايد به کار متخصص ماشين لباسشوي سپرد.

موارد زير را بايد در هنگام بروز اين ارور بررسي کرد:

 1. المنت (هيتر) دستگاه
 2. ترميستور( سنسور المنت) دستگاه
 3. اتصالات و سيم کشي مربوطه
 4. برد کنترل اصلي دستگاه
ارور EE ماشين لباسشویی ال جی

اين ارور نشان دهنده اين است که EEPROM يا برد کنترل اصلي مي باشد.

و در صورت مشاهده اين ارور بايد عيب يابي و تصفيه آن را به تعميرکار متخصص ماشين لباسشويي بسپاريد چونکه تعمير برد يک تعمير کاملاً تخصصي مي باشد.

ارور SE-5E ماشين لباسشویی ال جی

اين ارور نشان دهنده اين است که به احتمال زياد موتور دستگاه با مشکل مواجه شده است که نياز به تعميرات جدي دارد.

راه حل: دستگاه را خاموش کنيد و از برق خارج کنيد، پس از چند دقيق دستگاه را به برق وصل کنيد.

يک برنامه شستشو را انتخاب کنيد. درصورتيکه اين ارورمجدداً مشاهده شد با ما تماس بگيريد و تعمير تخصصي ماشين لباسشويي خود را به ما بسپاريد.

ارور AE ماشين لباسشویی ال جی

اين ارور نشان دهنده اين است که در ماشين لباسشويي نشتي وجود دارد براي اين موضوع بايد تمامي مجاري آب را پس از کشيد دستگاه از برق بررسي کنيد.

درصورت پيدا کردن علت نشتي، آن را برطرف نمائيد، در غير اينصورت با ما تماس بگيريد.

کد خطاهای ماشین لباسشویی دوو

خطا یا ارور LE لباسشویی دوو

این خطا مربوط به اشکال در باز بودن درب لباسشویی است. بدین معنا که درب باز بوده و یا بطور کامل بسته نشده است. سه علت می توانند در ظاهر شدن ارور le موثر باشند:

 1. هنگامی که درب باز است، دکمه شروع یا start/pause فشرده شده است.
 2. قفل درب خراب است.
 3. برد الکترونیکی به قفل درب سیگنال نمی فرستد.
 • نحوه رفع ارور LE لباسشویی دوو:

درب را بررسی کنید که محکم بسته شده باشد. اگر شئ یا چیزی مانع از بسته شدن درب شده آن را بردارید. در صورتی که میکروسوئیچ درب خراب شده است، می بایست تعویض گردد. اگر اشکال از برد لباسشویی باشد، تعمیرات تخصصی لازم بوده و باید تکنسین دستگاه را بازرسی نماید.

خطا یا ارور IE لباسشویی دوو

این خطا مربوط به ورودی آب به دستگاه است. علت های احتمالی برای نمایش ارور ie در لباسشویی های دوو، را می توان چنین شرح داد:

 1. شیر آب بسته است.
 2. فیلتر شیر ورودی مسدود است.
 3. شیر برقی نامرغوب است یا خراب شده است.
 4. پمپ تخلیه در حین آبگیری کار می کند.
 5. سنسور سطح آب (هیدروستات) نامرغوب یا خراب است.
 6. PCB مشکل دارد و سطح آب را بررسی نمی کند.
 • نحوه رفع ارور IE لباسشویی دوو:

شیر آب را چک کنید که بسته نباشد. اگر فیلتر ورودی آب مسدود می باشد، مسدودیت های فیلتر را باز نمایید و یا فیلتر را تعویض نمایید. اگر سنسورهای کنترل کننده سطح آب، شیر برقی، پمپ تخلیه، یا PCB ایراد دارند، ممکن است تعویض این قطعات لازم باشد. با توجه به این امر که عوامل زیادی به بروز خطای ie مرتبط اند، دستگاه می بایست توسط تکنسین متخصص بازرسی شده و سپس راه حل نهایی پیشنهاد گردد.

خطا یا ارور OE لباسشویی دوو

این خطا مربوط به اشکال در تخلیه آب است. از جمله علل احتمالی برای نمایش ارور oe در لباسشویی های دوو، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 1. لوله تخلیه پیچ خورده و یا مسدود شده است.
 2. پمپ تخلیه خراب شده و موجب بروز خطا شده است.
 3. در خلال مرحله تخلیه، آبگیری نیز انجام می گردد.
 4. هیدروستات خراب است.
 5. PCB مشکل داشته و سطح آب را بررسی نمی کند.
 6. دور موتور درام به مقدار تنظیم شده از قبل نرسیده است.
 • نحوه رفع ارور OE لباسشویی دوو:

برای رفع خطا یا ارور oe ابتدا لوله یا شیلنگ تخلیه را بررسی کنید. در صورت مسدود بودن آن را باز نمایید. فیلتر پمپ تخلیه را تمیز و یا تعویض کنید. اگر پمپ تخلیه کار نمی کند، بهتر است آن را تعویض کنید. همچنین در صورتی که اشکال از شیر ورودی، سنسور سطح آب، PCB و یا برد الکترونیکی است، بنابه نظر تکنسین تعمیر یا تعویض آنان باید انجام گردد.

خطا یا ارور UE لباسشویی دو

این خطا مربوط به تراز نبودن لباسشویی می باشد. معمولا علت بروز آن درهم پیچیدگی و گره خوردن لباسها و قرار گرفتن آنها در یک سمت درام می باشد که منجر به عدم توازن لباسشویی دوو می گردد.

 • نحوه رفع ارور UE لباسشویی دوو:

برای حل مشکل کافی است، دستگاه را متوقف نموده و درب دستگاه را باز کنید و پس از باز نمودن لباسها دوباره آنها را پخش کنید. با اینکار، ارور ue می بایست از صفحه نمایش پاک شود.

خطا یا ارور E1 لباسشویی دوو
این ارور مربوط به فشار آب می باشد. عللی چون خرابی شیر برقی، کار نکردن پمپ تخلیه، ایراد از میکروسوئیچ فشار و نیز PCB می توانند دلایل ظهور ارور e1 در لباسشویی دوو باشند.
 • نحوه رفع ارور E1 لباسشویی دوو:

ابتدا باید فشار آب را اندازه گیری نمایید. از آنجا که این خطا می تواند دلایل بهم مرتبطی داشته باشد، رفع آن و تعمیر لباسشویی نیازمند تخصص تکنسین است. تعویض قطعات از کار افتاده ممکن است لازم باشد.

خطا یا ارور E2 لباسشویی دوو

ارور e2 به لبریز شدن آب از لباسشویی اشاره دارد. دلایل احتمالی بروز خطا شامل موارد زیر هستند:

 1. بدلیل خراب بودن شیر برقی عملیات آبگیری پیوسته انجام می شود.
 2. شیر ورودی سالم است اما سنسور سطح آب (سنسور فشار) خراب است.
 3. پمپ تخلیه کار نمی کند و یا به هر دلیل از کار افتاده است.
 • نحوه رفع ارور E2 لباسشویی دوو:

می بایست لباسشویی توسط تکنسین متخصص بازرسی، عیب یابی و سپس تعمیر گردد. معمولا ایراد با تعویض قطعاتی چون شیر ورودی یا شیر برقی، سنسور سطح آب و یا پمپ تخلیه ممکن است حل شود.

خطا یا ارور E4 لباسشویی دوو

این خطا به نشتی آب لباسشویی مرتبط است. نشتی آب از درام و یا لوله تخلیه آب دلیل بروز خطا می باشد.

 • نحوه رفع ارور E4 لباسشویی دوو:

ابتدا لوله تخلیه را بررسی نمایید. در صورت وجود هرگونه ترک یا پارگی، لوله به تعویض نیاز دارد. در صورت اطمینان از نشتی آب از درام لباسشویی، باید با مرکز خدمات پس از فروش دستگاه تماس گرفته و از کمک تکنسین متخصص استفاده نمایید.

خطا یا ارور E5 لباسشویی دوو

خطای e5 با اشکال ولتاژ بالا در ارتباط است. از جمله دلایل بروز آن می توان به ۲ مورد زیر اشاره نمود:

 1. لباسها در بین لاستیک درب و درام گیر افتاده اند.
 2. PCB یا برد الکترونیکی ایراد دارد.
 • نحوه رفع ارور E5 لباسشویی دوو:

در صورت گیر افتادن لباسها، آنها را بصورت یکنواخت در ماشین پخش کنید. اگر مشکل از PCB یا برد الکترونیکی باشد، لباسشویی به بازرسی و تعمیر تخصصی توسط تکنسین احتیاج دارد.

خطا یا ارور E6 لباسشویی دوو
ظهور خطای e6 به وجود مشکلی اضطراری دلالت دارد و دلیل بروز آن می تواند عواملی چون موارد زیر باشد:
 1. لباسها بین لاستیک درب و درام گیر افتاده اند.
 2. سوکت موتور یا سیم کشی ها مشکل دارند.
 3. موتور مشکل دارد یا سوخته است.
 4. PCB یا برد الکترونیکی ایراد دارد.
 • نحوه رفع ارور E6 لباسشویی دوو:

ابتدا یکنواخت بودن پخش لباسها و گیر نیافتادن آنها را چک کنید. در صورت خراب بودن یا سوختن موتور، باید آنرا تعویض نمایید. همچنین اگر رله مشکل دارد، تعویض آن ممکن است ارور ظاهر شده را برطرف سازد. در صورتی که اتصال کوتاه رخ داده و یا مشکل از PCB یا برد دستگاه باشد، از کمک تکنسین استفاده نمایید.

خطا یا ارور E7 لباسشویی دوو

این خطا به مشکل در نحوه چرخش و جهت چرخش موتور دلالت دارد. دلایل بروز آن عبارتند از:

 1. موتور در جهت عکس می چرخد.
 2. IC موتور دچار عیب شده و از کار افتاده است.
 • نحوه رفع ارور E7 لباسشویی دوو:

برای رفع ارور e7 تکنسین مربوطه می تواند PCB و یا موتور را تعویض نماید. اگر ایراد از IC موتور باشد می توان با تعویض آن خطای ظاهر شده را رفع نمود.

خطا یا ارور E8 لباسشویی دوو

این خطا به مشکل در موتور لباسشویی اشاره می کند. اتصال نادرست موتور و سیم کشی ها یا از کار افتادن موتور بطور کل سبب بروز این ارور می گردد.

 • نحوه رفع ارور E8 لباسشویی دوو:

سوکت های موتور و سیم کشی های مربوطه را چک کنید و در صورت نیاز تعویض نمایید. اگر موتور خراب شده و یا سوخته است، تعویض آن مورد نیاز است.

خطا یا ارور E9 لباسشویی دوو

ارور e9 به ایراد در سنسور فشار مربوط است. معمولا خرابی یا از کار افتادن هیدروستات لباسشویی یا سنسور سطح آب دستگاه دلیل بروز این خطا می باشد.

 • نحوه رفع ارور E9 لباسشویی دوو:

برای برطرف نمودن این خطا، در صورتی که ایراد از برد لباسشویی باشد با تعویض آن مشکل برطرف می گردد. اگر سنسور سطح آب ایراد دارد به کمک تعویض آن ممکن است خطا برطرف گردد.

خطا یا ارور B3 لباسشویی دوو

این خطا به دور موتور اشاره دارد. در صورتی که دور موتور در زمان شروع گردش موتور، بصورت اشتباه توسط سنسور تشخیص داده شده و اطلاعات آن به برد انتقال یابد، ارور b3 در لباسشویی دوو ظاهر می گردد.

 • نحوه رفع ارور B3 لباسشویی دوو:

تکنسین متخصص باید ابتدا ولتاژ را اندازه گیری نماید تا کمتر از مقدار مناسب نباشد. سپس برد الکترونی و سنسور دستگاه باید چک شوند و در صورت لزوم تعویض گردند.

خطا یا ارور IB لباسشویی دوو
ترانزیستور دو قطبی مشکل دارد. دلیل بروز این ارور را می توان خرابی در برد لباسشویی دانست.
 • نحوه رفع ارور IB لباسشویی دوو:

برای رفع مشکل، دستگاه باید توسط تعمیرکار متخصص لباسشویی بازدید و بررسی شود.

خطا یا ارور H2 لباسشویی دوو

این خطا به خرابی و ایراد در ترمیستور اشاره دارد. از جمله عوامل بروز خطای h2 می توان به نصب نادرست و یا خرابی ترمیستور بطور کل اشاره نمود.

 • نحوه رفع ارور H2 لباسشویی دوو:

اتصالات ترمیستور را بررسی کنید. برای عیب یابی دقیق و رفع این خطا، بازرسی تکنسین باتجربه لازم است. در صورتیکه ایراد ترمیستور باشد، تعویض آن ممکن است به رفع خطا بیانجامد.

خطا یا ارور H4 لباسشویی دوو

این خطا با داغ شدن بیش از حد ترمیستور در ارتباط است. در صورتی که المنت بدون وجود آب در داخل درام گرم شود و یا اینکه بطور کل المنت معیوب باشد، ارور h4 نشان داده می شود. ایراد برد الکترونیکی نیز می تواند موجب ظهور این خطا شود.

 • نحوه رفع ارور H4 لباسشویی دوو:

برای رفع ارور مشاهده شده ابتدا سطح آب را چک کنید. سپس المنت حرارتی را بررسی نموده و در صورت خرابی تعویض نمایید. همچنین بررسی عملکرد برد الکترونیکی به برطرف شدن مشکل کمک می نماید.

خطا یا ارور H5 لباسشویی دوو

این ارور با دمای آب مرتبط است. معمولا ایراد در المنت حرارتی بطوریکه دمای آب در برنامه شستشوی لباس های پشمی و ظریف به بیش از ۴۵ درجه برسد، عامل بروز این کد می گردد.

 • نحوه رفع ارور H5 لباسشویی دوو:

معمولا در این موارد ترمیستور یا المنت حرارتی نیاز به تعویض خواهند داشت. در این مواقع تکنسین باید دستگاه را بازرسی کرده و پس از عیب یابی دقیق، راه حل رفع مشکل را پیشنهاد دهد.

خطا یا ارور PFE لباسشویی دوو

این خطا مربوط به اشکال در فیلتر پمپ می باشد. دلایل بوجود آمدن ارور pfe می توانند مواردی از جمله عناوین زیر باشند:

 1. فیلتر پمپ تخلیه مسدود شده است.
 2. پمپ تخلیه در طول مرحله خشک کن، کار نمی کند.
 3. مقدار زیادی پودر شوینده استفاده شده است.
 4. لوله تخلیه بالاتر از یک متر از زمین قرار گرفته است.
 • نحوه رفع ارور PFE لباسشویی دوو:

ابتدا اقداماتی چون تمیز نمودن فیلتر و یا تعویض پمپ تخلیه را انجام دهید. همچنین از مناسب بودن مقدار پودر شستشو اطمینان حاصل نمایید. در صورتی که لوله تخلیه به اشتباه در جای نامناسب نصب شده است آن را جابه جا نمایید و در ارتفاع کمتر از یک متر قرار دهید.

خطا یا ارور H6 لباسشویی دوو

خطای h6 مربوط به اشکال در المنت حرارتی می شود. دلیل بروز این ارور معمولا کار نکردن المنت حرارتی بوده بدین صورت که پس از گذشت ۱۵ دقیقه، دمای آب ۲ درجه هم بالا نرفته باشد.

 • نحوه رفع ارور H6 لباسشویی دوو:

برای رفع ارور، تعمیرکار لباسشویی دوو می بایست پس از بررسی های لازم در صورت نیاز المنت حرارتی و سیم کشی های مربوطه را تعویض نماید.

خطا یا ارور H8 لباسشویی دوو

داغ شدن بیش از حد المنت مورد توجه ارور h8 می باشد. معمولا اگر المنت حرارتی بدون حضور آب در درام داغ شود یا سطح آب کم باشد، ارور ظاهر می گردد.

 • نحوه رفع ارور H8 لباسشویی دوو:

در صورت کم بودن سطح آب، افزایش مقدار آب مشکل را برطرف می نماید. اگر مشکل از برد الکترونیکی یا خود المنت حرارتی باشد، تعویض آنان توسط تکنسین متخصص لازم است.

کد خطاهای ماشین لباسشویی زیمنس

ماشین لباسشویی زیمنس

خطا یا ارور F1 لباسشویی زیمنس

این ارور در ماشین لباسشویی زیمنس SIEMENS به باز بودن درب بعد از شروع برنامه اشاره دارد.

خطا یا ارور F2 لباسشویی زیمنس

این ارور به عدم پر شدن آب در لباسشویی زیمنس SIEMENS اشاره می کند.

خطا یا ارور F3 لباسشویی زیمنس

این ارور در ماشین لباسشویی زیمنس SIEMENSبه معنای این است که زمان گرم کردن بیشتر از ۱۰۵ دقیقه است.

کد خطاهای ماشین لباسشویی ایندزیت

ماشین لباسشویی indesit

خطا یا ارور H20 لباسشویی ایندزیت

بروز خطای h20 در ماشین لباسشویی ایندزیت به معنای عدم آبگیری صحیح دستگاه است. در واقع سوئیچ فشاری ممکن است در تشخیص میزان سطح آب دچار مشکل شده باشد. جهت رفع ارور h20 ابتدا شیلنگ متصل به سوئیچ فشار را هوادهی کنید تا از عدم گرفتگی آن مطمئن شوید. سپس لوله های ورودی آب و شیر برقی متصل به دستگاه را بررسی نمایید تا مسدود نبوده و کاملا باز باشند. در صورتی که ارور مشاهده شده همچنان بر روی نمایشگر باقی است بهتر است با متخصصان سرویس آنلاین تماس گرفته و مشکل خود را در سریع ترین زمان ممکن برطرف نمایید.

خطا یا ارور F01 لباسشویی ایندزیت

این ارور به وجود مشکل در مدار برد الکترونیکی اشاره دارد. معمولا در هنگام بروز خطای f1، لباسشویی ایندزیت کار نمی کند و تمام یا برخی از عملکردهای دستگاه از کار می افتند. درواقع دستگاه وجود یک اتصال کوتاه را در بخش کنترل کننده موتور در برد الکترونیکی تشخیص می دهد. توصیه می شود دستگاه را از برق بیرون کشیده و ۲ دقیقه منتظر بمانید. سپس دو شاخه را به برق متصل نمایید و پس از ۳۰ ثانیه مجددا سعی نمایید دستگاه را روشن کنید. در صورتی که مشکل برطرف نشد ممکن است به تعویض برد نیاز داشته باشید، لذا هرچه سریعتر با متخصصان سرویس آنلاین تماس بگیرید.

خطا یا ارور F02 لباسشویی ایندزیت

در صورت نمایش خطای f2 بر روی نمایشگر لباسشویی ایندزیت، بلافاصله به خطا در برد موتور دستگاه بیاندیشید. درواقع موتور دستگاه قفل نموده و نمی چرخد که ممکن است بصورت متناوب اتفاق بیافتد و یا کاملا از حرکت ایستاده باشد. برطرف نمودن این ارور و تعمیر دستگاه با وجود اینکه ممکن است ساده به نظر بیاید، بسیار مهم است چرا که ریسک آسیب رساندن به موتور وجود دارد.لذا هرچه سریعتر با متخصصان سرویس آنلاین تماس بگیرید.

کد خطاهای ماشین لباسشویی آریستون

خطا یا ارور E10 لباسشویی آریستون

این ارور در ماشین لباسشویی آریستون ARISTON احتمالا مربوط به سیستم ورودی آب است.البته در سری های جدید می تواند ایراد از سیستم آکواستاپ دستگاه نیز باشد. ابتدا شیر آب را بررسی کنید زیرا در صورت بسته بودن شیر آب نیز این کد خطا را مشاهده خواهید نمود . در صورتی که شیر ورود آب مشکل نداشت عیب از والید سنسورهای ورودی است که با نام تجاری شیر برقی والید وارد بازار می شود . معمولا نیاز به سرویس و یا تعویض دارد.

خطا یا ارور E20 لباسشویی آریستون

این ارور احتمالا مربوط به سیستم خروجی ماشین لباسشویی آریستون ARISTON است. آیا مسیر خروجی فاضلاب ماشین لباسشویی شما دچار گرفتگی نشده است ؟ ابتدا بررسی کرده و در صورتی که مشکلی در سیستم خروج آب دستگاه نیافتید احتمالا پمپ ماشین لباسشویی آریستون ARISTON دچار آسیب شده است . پمپ تخلیه قطعه ای است که رابط بین مخزن شستشو و فاضلاب بوده و آب را از لباسشویی خارج می نماید . معمولا این قطعه می بایست هر 5 سال یکبار تعویض گردد .

خطا یا ارور E30 لباسشویی آریستون

این ارور در ماشین لباسشویی آریستون ARISTONمربوط به سیستم هیدرواستات است. البته در برخی مدل ها سیستم کف فعال شده که آن هم به علت خرابی هیدرواستات و آبگیری بیش از حد می باشد. آیا در لباسشویی شما بیش از حد آب جمع شده است و یا اینکه آب به خارج از ماشین لباسشویی آریستون ARISTON نشت کرده است ؟ همین ارور شاید از یک نشتی داخلی باشد که در ابتدا به راحتی قابل حل است اما پس از مدتی به علت آبریزش مداوم ، آسیب خای جبران ناپذیر به لباسشویی وارد می کند.

کد خطاهای ماشین لباسشویی آاگ

ماشین لباسشویی AEG

خطا یا ارور E10 لباسشویی آاگ

این ارور در ماشین لباسشویی آاگ AEG احتمالا مربوط به سیستم ورودی آب است.البته در سری های جدید می تواند ایراد از سیستم آکواستاپ دستگاه نیز باشد. ابتدا شیر آب را بررسی کنید زیرا در صورت بسته بودن شیر آب نیز این کد خطا را مشاهده خواهید نمود. در صورتی که شیر ورود آب مشکل نداشت عیب از والید سنسورهای ورودی است که با نام تجاری شیر برقی والید وارد بازار می شود. معمولا نیاز به سرویس و یا تعویض دارد.

خطا یا ارور E20 لباسشویی آاگ

این ارور احتمالا مربوط به سیستم خروجی ماشین لباسشویی آاگ AEG است. آیا مسیر خروجی فاضلاب ماشین لباسشویی شما دچار گرفتگی نشده است؟ ابتدا بررسی کرده و در صورتی که مشکلی در سیستم خروج آب دستگاه نیافتید احتمالا پمپ ماشین لباسشویی آاگ AEG دچار آسیب شده است. پمپ تخلیه قطعه ای است که رابط بین مخزن شستشو و فاضلاب بوده و آب را از لباسشویی خارج می نماید . معمولا این قطعه می بایست هر 5 سال یکبار تعویض گردد.

خطا یا ارور E30 لباسشویی آاگ

این ارور در ماشین لباسشویی آاگ AEGمربوط به سیستم هیدرواستات است. البته در برخی مدل ها سیستم کف فعال شده که آن هم به علت خرابی هیدرواستات و آبگیری بیش از حد می باشد. آیا در لباسشویی شما بیش از حد آب جمع شده است و یا اینکه آب به خارج از ماشین لباسشویی آاگ AEG نشت کرده است ؟ همین ارور شاید از یک نشتی داخلی باشد که در ابتدا به راحتی قابل حل است اما پس از مدتی به علت آبریزش مداوم ، آسیب خای جبران ناپذیر به لباسشویی وارد می کند.

لوازم خانگی
ارسال پیام در واتساپ