منو

کدهای خطای ماشین ظرفشویی

لوازم خانگی

کدهای خطای ماشین ظرفشویی
دسته‌بندی: لوازم خانگی

کدهای خطای ماشین ظرفشویی

کد خطاهای ماشین ظرفشویی سامسونگ

ماشین ظرفشویی samsung

«4E» عدم وجود آب ۶ دقیقه پس از شروع به کار ماشین ظرفشویی.
«4E1» دمای آب ورودی به ماشین ظرفشویی، بیش از ۱۷۶ درجه فارنهایت (۸۰ درجه سانتی گراد) است.
«tE1» خطای ترموستات (سنسور دما).
«5E یا SE» ظرفشویی آب را تخلیه نمی کند و یا اینکه سرعت تخلیه آب به اندازه کافی نیست.
«OE» تشخیص سرریز شدن آب.
«LE» نشت آب تشخیص داده شده است.
«HE» المنت هیتر خراب شده است.
«HE1» ترموستات دمای ۱۷۶ درجه فارنهایت (۸۰ درجه سانتی گراد) یا بیشتر را در داخل ماشین ظرفشویی تشخیص می دهد.
«9E» پایین بودن سطح آب.
«bE2» گیر کردن دکمه در کنترل پنل.

کد خطای 4E و 4C ماشین ظرفشویی سامسونگ
ارور 4e ظرفشویی سامسونگ را همراه با علت آن و عیب یابی شرح داده ایم.

علت خطای 4e ماشین ظرفشویی سامسونگ:

ظرف 5 دقیقه پس از شروع ماشین ظرفشویی، آب جریان پیدا نمی کند.

رفع عیب ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ:

مطمئن شوید که دریچه تامین آب برای ماشین ظرفشویی کاملا باز است. دریچه ورودی آب را بررسی کنید. اگر صفحه ورودی مسدود شده باشد،شیر آب را تعویض کنید. فقط صفحه را تمیز نکنید، زیرا باقی مانده غذاها می توانند وارد بدن دریچه شوند. اتصالات سیم کشی روی شیر ورودی را بررسی کنید و اتصالات سست را محکم کنید. اگر شیر آب هنگام فعالیت باز نمی شود، آن را تعویض کنید.

کد خطای 4E1 ماشین ظرفشویی سامسونگ

ارور 4e1 ظرفشویی سامسونگ را همراه با علت آن و عیب یابی شرح داده ایم.

علت خطای 4e1 ماشین ظرفشویی سامسونگ:

آب ورودی به ماشین ظرفشویی بیش از 176 درجه است

رفع عیب ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ:

دمای آب گرم را در شیر آب آشپزخانه خود بررسی کنید. اگر درجه حرارت بالاتر از 120 درجه باشد، دمای آب را پایین بیاورید. اگر دمای آب زیر 176 درجه باشد، ترمیستور سنسور دما معیوب است. سنسور دما را تعویض کنید. اگر مشکل باقی ماند، کل مدار برق (PBA) را تعویض کنید.

کد خطای tE1 ماشین ظرفشویی سامسونگ

ارور te1 ظرفشویی سامسونگ را همراه با علت آن و عیب یابی شرح داده ایم.

علت خطای te1 ماشین ظرفشویی سامسونگ: سنسور دما

رفع عیب ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ:

جدا کردن ماشین ظرفشویی از برق و هر گونه سیم سست را بر روی سیم مهار، سیم سنسور دوباره وصل کنید. در صورتی که آسیب دیده باشد، سیم را تعویض کنید. اگر سیم مهار آسیب دیده باشد، سنسور را تعویض کنید. اگر مشکل باقی ماند، کل مدار برق (PBA) را تعویض کنید.

کد خطای 5E و 5C ماشین ظرفشویی سامسونگ

ارور 5e ظرفشویی سامسونگ را همراه با علت آن و عیب یابی شرح داده ایم.

علت خطای 5e ماشین ظرفشویی سامسونگ:

تخلیه به اندازه کافی سریع نیست

رفع عیب ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ:

شیلنگ تخلیه یا پمپ تخلیه را از نظر گرفتگی بررسی کنید و در صورتی که آسیب دیده باشند، آن را جایگزین کنید.

کد خطای oE و 0C ماشین ظرفشویی سامسونگ

ارور oe ظرفشویی سامسونگ را همراه با علت آن و عیب یابی شرح داده ایم.

علت خطای oe ماشین ظرفشویی سامسونگ:

خطای سرریز رفع عیب ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ:

ماشین ظرفشویی را خاموش کنید.اگر همچنان ادامه داشت ، ورودی آب را تعویض کنید. اگر پرشدن، هنگامی که برق را قطع می کنید متوقف می شود. کل مدار برق (PBA) را تعویض کنید.

کد خطای LE و LC ماشین ظرفشویی سامسونگ

ارور le ظرفشویی سامسونگ را همراه با علت آن و عیب یابی شرح داده ایم.

علت خطای le ماشین ظرفشویی سامسونگ:

نشت آب شناسایی شده است.

رفع عیب ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ:

زیر ماشین ظرفشویی را بررسی کنید. شیلنگ ها، پمپ تخلیه و لوله را بررسی کنید. هرگونه اجزای نشتی را تعویض کنید.

کد خطای HE ماشین ظرفشویی سامسونگ

ارور he ظرفشویی سامسونگ را همراه با علت آن و عیب یابی شرح داده ایم.

علت خطای he ماشین ظرفشویی سامسونگ: گرم کننده

رفع عیب ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ:

ماشین ظرفشویی از برق جدا کنید و اتصالات سیم کشی را درگرم کننده را بررسی کنید. اگر گرم کننده آسیب دیده باشد، تعویضش کنید. در غیر این صورت، کل مدار برق (PBA) را تعویض کنید.

کد خطای HE1 ماشین ظرفشویی سامسونگ

ارور he1 ظرفشویی سامسونگ را همراه با علت آن و عیب یابی شرح داده ایم.

علت خطای he1 ماشین ظرفشویی سامسونگ:

سنسور دمای 176 درجه آب تشخیص می دهد

رفع عیب ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ:

ماشین ظرفشویی از برق جدا کنید یا مدار خانه را قطع کنید. به دقت درب ماشین ظرفشویی را باز کنید و درجه حرارت آب را بررسی کنید. اگر آب نزدیک به 176 درجه باشد، گرم کننده در مدار اصلی برق (PBA) به احتمال زیاد در موقعیت بسته است؛ که لازم است PBA را جایگزین کنید. اگر آب کمتر از 176 درجه باشد، سنسور دما حتمالا معیوب است.سنسور را تعویض کنید. اگر مشکل باقی ماند، PBA را تعویض کنید.

کد خطای 9E ماشین ظرفشویی سامسونگ

ارور 9e ظرفشویی سامسونگ را همراه با علت آن و عیب یابی شرح داده ایم.

علت خطای 9e ماشین ظرفشویی سامسونگ:

سطح پایین آب

رفع عیب ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ:

سنسور سطح آب متصل نیست. نقص احتمالی مدار اصلی برق  PBAنیزمی تواند باشد.

کد خطای bE2 ماشین ظرفشویی سامسونگ

ارور be2 ظرفشویی سامسونگ را همراه با علت آن و عیب یابی شرح داده ایم، با آرتا سرویس همراه باشید.

علت خطای be2 ماشین ظرفشویی سامسونگ:

گیر کردن دکمه روی پانل کنترل

رفع عیب ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ:

تمام دکمه ها در کنترل پنل را فشار دهید برای آزاد کردن کلیدی که گیر کرده است. در صورتی باقی ماندن مشکل، پانل کنترل را تعویض کنید.

کد خطای PE ماشین ظرفشویی سامسونگ

ارور pe ظرفشویی سامسونگ را همراه با علت آن و عیب یابی شرح داده ایم.

علت خطای pe ماشین ظرفشویی سامسونگ:

خطا نیمه بار

رفع عیب ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ:

ماشین ظرفشویی از برق جدا کنید و هر سیم سست  که بر روی بشقاب موتور توزیع کننده و میکرو سوئیچ است را دوباره وصل کنید. در صورتی که آسیب دیده باشد، سیم را تعویض کنید. اگر سیم ها درست باشند، موتور توزیع را تعویض کنید ، که شامل بشقاب موتور توزیع کننده و میکرو سوئیچ است.

کد خطای 1E ماشین ظرفشویی سامسونگ

نشان دهنده ایراد در فیلتر ماشین ظرفشویی سامسونگ می باشد.

ممکن اس فیلتر گرفته و کثیف باشد.

فیلتر را در انتهای دستگاه بررسی نموده و در صورت نیاز آن را تعویض کنید.

کد خطای 3C ماشین ظرفشویی سامسونگ

نشان دهنده ایراد در پمپ دستگاه می باشد.

پمپ را بررسی نموده و در صورت نیاز آن را تعویض نمایید.

کد خطای 3E ماشین ظرفشویی سامسونگ

نشان دهنده ایراد در دمای آب دستگاه می باشد.

گرمای آب در دستگاه خیلی بالا رفته است.

المنت و برد کنترل اصلی را باید بررسی نمایید.

کد خطای 7E ماشین ظرفشویی سامسونگ

نشان دهنده ایراد در رفلکتور دستگاه می باشد.

اگر جدیدا مشاین ظرفشویی سامسونگ را باز کرده ایدف ممکن است به خوبی رفلکتور تنظیم نشده باشد.

کد خطای CE ماشین ظرفشویی سامسونگ

نشان دهنده قطع ارتباط برد اصلی دستگاه می باشد.

ظرفشویی را خاموش کرده و دوباره آن را روشن نمایید.

کد خطای bE ماشین ظرفشویی سامسونگ

نشان دهنده ایراد در کلیدهای کنترل پنل دستگاه می باشد.

دستگاه را خاموش کرده و یکی از دکمه ها را فشار دهید.

دوباره دستگاه را روشن کنید.

کد خطای HC ماشین ظرفشویی سامسونگ

آب داخل ظرفشویی خیلی داغ شده است.

کد خطاهای ماشین ظرفشویی بوش

ماشین ظرفشویی bosch

«E01 الی E05» نشان دهنده یک شکست ماژول قدرت (کلید قدرت مرکزی از کار افتاده).
«E06» خرابی سوئیچ در ورودی.
«E07» خرابی فن خشک کن.
«E08» پمپ گرمکن سرعتش کم شده است.
«E09» گردش گرمکن از کار افتاده است.
«E10» پمپ گرمکن از کار افتاده است (امکان دارد با رسوبات آهکی از کار افتاده باشد).
«E11» مقاومت گرمایی یا سیم کشی مرتبط به آن معیوب است.
«E13» آب داغ دمای ورودی بیش از حد بالا میباشد (بیش از 75 درجه).
«E14» عیب از سوئیچ جریان گسل سنسور است.
«E15»سنسور شناور در پایگاه فعال شده است (علت نشتی را پیدا نمایید).
«E16» کمبود آب ورودی، که معمولا توسط یک شیر ورودی آب با شکست مواجه خواهد ایجاد می شود نشان می دهد (سوپاپ ورودی ماشین ظرفشویی بوش ارزان نیست و اغلب کاملا منحصر به فرد بوش است).
«E17» سنسور جریان: سطح آب بیش از حد بالا است.
«E18»سنسور جریان: سطح آب بسیار کم است (آب به اندازه کافی در دستگاه نمی باشد و این را می توان با شیر آب ایجاد کرد).
«E20» سیم پیچ مقاومت در گردش گسل پمپ: الکترونیکی کنترل کوتاه و یا یک استراحت در یک سیم پیچ به پمپ گردش اصلی و یا موتور اصلی ماشین ظرفشویی شناسایی کرده است.
«E21» گردش انسداد پمپ: این امر می تواند از انسداد و یا یک جریان آب ضعیف از موتور اصلی ماشین ظرفشویی ایجاد شود (میتواند به دلیل شکست خازن باشد).
«E23» مشکل از سیم پیچی پمپ تخلیه می باشد.
«E24» فیلتر تخلیه مسدود است (اقدام به تمیز کردن فیلتر تخلیه نمایید).
«E25» پمپ تخلیه معیوب است یا پوشش پمپ تخلیه از بین رفته است.
«E28» گسل سنسور کدورت (اغلب به درک و یا تشخیص مسائل با سنسور کدورت آسان نیست).

کد خطای E06 ماشین ظرفشویی بوش

کد خطای E06 به معنای این است که خرابی سوئیچ در ورودی رخ داده است.

سیم های متصل به سنسور را بررسی کنید. سپس چرخه ی مکانیکی درب ظرفشویی را تنظیم نمایید. در صورت درست نشدن سنسور، سنسور مکانیکی درب را تعویض نمایید.

جهت رفع ارور مشاهده شده بر روی نمایشگر با متخصصان سرویس آنلاین تماس گرفته و مشکل خود را در سریع ترین زمان ممکن برطرف نمایید.

کد خطای E07 ماشین ظرفشویی بوش

در مورد کد خطای E07 خرابی فن خشک کن رخ داده است.

به دلیل آسیب دیدن فن ظرفشویی، ظروف خشک نمی شوند.

جهت رفع ارور مشاهده شده بر روی نمایشگر با متخصصان سرویس آنلاین تماس گرفته و مشکل خود را در سریع ترین زمان ممکن برطرف نمایید.

کد خطای E08 ماشین ظرفشویی بوش

در مورد خطای E08 پمپ گرمکن سرعتش کم شده است.

پر شدن ماشین ظرفشویی یک فرآیند عادی است ولی ممکن است برای حل مشکل پر نشدن کامل ماشین ظرفشویی، نیاز به تعمیرات باشد.

جهت رفع ارور مشاهده شده بر روی نمایشگر با متخصصان سرویس آنلاین تماس گرفته و مشکل خود را در سریع ترین زمان ممکن برطرف نمایید.

کد خطاهای ماشین ظرفشویی کنوود

ماشین ظرفشویی کنوود

«F1» در این حالت با نشتی آب روبرو هستیم و آب از جلوی درب ماشین ظرفشویی بیرون میریزد.
«F2» آب از ماشین ظرفشویی خارج نمی شود و عملیات تخلیه آب به درستی انجام نمی شود.
«F3» با مشکل آبرسانی به داخل ماشین ظرفشویی مواجه هستیم.
«F5» مقدار آب داخل ماشین ظرفشویی کمتر از حد معمول است.
«F6» سنسور گرمایی ماشین ظرفشویی معیوب شده است.
«F7» درجه حرارت داخل ماشین ظرفشویی از حد نرمال بالاتر است.
«F8» ماشین ظرفشویی نمی تواند آب داخلی را گرم کند.
«F9» ماشین ظرفشویی در جای مناسبی قرار نگرفته است.
«FE» کارت الکترونیکی خراب است.

کد خطای F1 ماشین ظرفشویی کنوود

در مورد خطای F1 با نشتی آب روبرو هستیم و آب از جلوی درب ماشین ظرفشویی بیرون میریزد.

در این وضعیت شلنگ خروجی رو بردارید و داخل سینک قرار بدهید چک کنید که تخلیه میشود یا نه اگر عمل خالی شدن با سرعت کندی پیش می رود مشکل در شلنگ خروجی است ممکن است مسدود یا معیوب شده باشد پس از بررسی اگر مشکل رفع نشد حتما از تعمیرکار ماهر کمک بگیرید.

کد خطای F2 ماشین ظرفشویی کنوود

کد خطای F2 به معنای این است که آب از ماشین ظرفشویی خارج نمی شود و عملیات تخلیه آب ایراد دارد.

جهت رفع این ارور ابتدا باید از سالم بودن لوله خروجی آب و فیلترهای ماشین ظرفشویی اطمینان حاصل کنید. پس از بررسی و رفع آن ماشین ظرفشویی را ریست کرده و دوباره به کار بیاندازید در صورتی که باز در کارکرد وسیله مشکلی حاصل شد با سوختگی موتور تخلیه روبرو هستید. حتما از تعمیرکار ماهر کمک بگیرید.

کد خطای F3 ماشین ظرفشویی کنوود

در این مورد با مشکل آبرسانی به داخل ماشین ظرفشویی مواجه هستیم. برای رفع این مشکل از سالم بودن اکوا استاپ و مدار برد الکترونیک اطمینان حاصل کنید.

جهت رفع ارور مشاهده شده بر روی نمایشگر با متخصصان کنوود سرویس تماس گرفته و مشکل خود را در سریع ترین زمان ممکن برطرف نمایید.

کد خطاهای ماشین ظرفشویی ال جی

ماشین ظرفشویی LG

IE: این ارور خطای ورودی آب  است که مربوط به شیر برقی آب ورودی، سنسور سطح آب.
OE: این ارور خطای تخلیه  میباشد که معنی آن آسیب دیدگی پمپ تخلیه میباشند.
EI: این ارور مربوط به نشتی آب میباشد و به پمپ شستشو مربوط میشود.
FE: این ارور مربوط به استفاده آب زیاد، و آسیب دیدگی شیر برقی آب ورودی، برد کنترل الکترونیکی موبوط میشود.
TE: ترمیستور (سنسور دما) ایراد دارد که ترمیستور، برد کنترل الکترونیکی خراب شده است.
LE: خطای موتور پمپ شستشو میباشد. باید پمپ شستشو، برد کنترل الکترونیکی را تعمیر یا تعویض کنید.
HE: این خطا مربوط به هیتر میباشد و هیتر،‌ برد کنترل الکترونیکی.
PF: این ارور مربوط به قطعی جریان برق هست و دستگاه را ری استارت کنید.

ارور OE ماشین ظرفشویی ال جی

کد خطا یا ارور oe ماشین ظرفشویی ال جی، هنگامی که مشکلی در تخلیه بوجود می آید و باعث می شود آب از ظرفشویی خارج نشود، نمایش داده می شود. هنگامی که صفحه نمایش ماشین ظرفشویی ال جی ارور oe را نشان می دهد، می بایست شلنگ تخلیه را برای وجود هر گونه اشکال و یا خم شدگی در آن، مورد بررسی قرار داد. پمپ تخلیه نیز باید برای هر گونه انسداد و اشکال احتمالی بررسی و عیب یابی شود. همچنین سوئیچ شناور نیز باید بررسی شود؛ ممکن است یک جسم خارجی باعث توقف عملکرد آن شده باشد.

حتی ممکن است علت بروز ارور oe ماشین ظرفشویی ال جی، اشکال در موتور پمپ تخلیه ظرفشویی شما باشد. هر یک از این موارد، بخصوص مشکلات مربوط به سوئیچ شناور، موتور و پمپ تخلیه ماشین ظرفشویی ال جی باید توسط تکنسین متخصص، بررسی و عیب یابی شود و در صورت نیاز تعمیر و یا تعویض گردد.

ارور LE ماشین ظرفشویی ال جی

بروز ارور le ظرفشویی ال جی نشان دهنده وجود مشکل در موتور ظرفشویی ال جی می باشد. چند علت اصلی بروز کد خطا یا ارور le ماشین ظرفشویی ال جی عبارتست از:

 1. آسیب دیدگی سیم کشی
 2. قفل شدگی پروانه دستگاه
 3. قفل شدگی روتر موتور
 4. قفل شدگی تیغه یا بلید (blade)
 5. معیوب شدن برد اصلی ماشین ظرفشویی

البته ممکن است دلایل دیگری نیز برای بروز ارور le در ظرفشویی ال جی وجود داشته باشد. برای رفع خطای le در ماشین ظرفشویی ال جی، باید تمامی موارد توسط کارشناس یا تکنسین فنی متخصص مورد بررسی و عیب یابی قرار بگیرد و در صورت نیاز قطعه معیوب تعمیر یا جایگزین شود.

ارور AE ماشین ظرفشویی ال جی

کد خطا یا ارور ae ظرفشویی ال جی زمانی ظاهر می شود که سنسور نشتی که در زیر ماشین ظرفشویی قرار دارد، وجود یک نشتی را تشخیص بدهد. هنگامی که ارور ae در نمایشگر ظرفشویی ال جی ظاهر می شود؛ ابتدا باید آب ناشی از نشتی، تخلیه و با یک حوله یا جارو برقی که قابلیت جمع کردن آب را داشته باشد، خشک شود؛ سپس اشکال بوجود آمده مورد بررسی و عیب یابی قرار بگیرد.

بروز ارور ae در ماشین ظرفشویی ال جی ممکن است به دلیل شکستن لوله کنار موتور، خراب شدن پمپ تخلیه، سنسور شناور و یا حتی آسیب دیدگی سیم کشی باشد. به هر حال، علت بروز ارور ae ظرفشویی ال جی هرچه که باشد، باید توسط فرد متخصص تعمیر ماشین ظرفشویی ال جی مورد بررسی و عیب یابی قرار بگیرد.

ارور NE ماشین ظرفشویی ال جی

کد خطا یا ارور ne در ماشین ظرفشویی ال جی به مشکل در میکروسوئیچ اشاره دارد. سوئیچ و نیروی موتور، آب را از بازوی شستشوی پایین به وسط و بازوی شستشوی بالا و برعکس، در فاصله زمانی ۹۰ ثانیه، هدایت می کنند. کد خطا یا ارور ne ظرفشویی ال جی وقتی ظاهر می شود که موقعیت سیگنال میکروسوئیچ برای رسیدن به برد اصلی به اشتباه تغییر کند. در چنین مواقعی معمولاً برای رفع ارور ne در ماشین ظرفشویی ال جی نیاز به جایگزینی میکروسوئیچ می باشد.

ارور E1 ماشین ظرفشویی ال جی
از دلایل اصلی بروز کد خطا یا ارور e1 ماشین ظرفشویی ال جی، می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 • نصب نادرست ظرفشویی
 • انتخاب مواد شوینده نامناسب
 • درب ظرفشویی به درستی بسته نیست
 • بارگیری نامناسب و چیدن نامناسب ظروف
 • اشکال در پمپ تخلیه
 • تنظیم یا مونتاژ نامناسب شناور
 • نشتی در سیستم تخلیه
کد خطا یا ارور IE در ظرفشویی ال جی

دلایل احتمالی بروز کد خطا یا ارور ie در ماشین ظرفشویی ال جی:

 آب قطع است.

شیر آب باز نیست.

حسگر آب ایراد دارد.

راه کارهای رفع خطای ie در ماشین ظرفشویی ال جی:

 شیر آب را بررسی کنید.

در صورت برطرف نشدن مشکل با مرکز تعمیرات ظرفشویی ال جی سرویس آنلاین تماس بگیرید.

کد خطا یا ارور FE در ظرفشویی ال جی

ارور fe در ظرفشویی ال جی زمانی رخ می دهد که پمپ تخلیه به طور خودکار عمل می کند. دلایل احتمالی بروز کد خطا یا ارور fe ظرفشویی ال جی:

 • آب بیش از حد عادی وارد دستگاه شده است.
 • در شیر ورودی مشکلی ایجاد شده است.

راه کارهای رفع خطای FE در ماشین ظرفشویی ال جی:

 • شیر آب را بسته و دوشاخه را از پریز بیرون بکشید.
 • در صورت برطرف نشدن ارور FE با مرکز تعمیرات ظرفشویی ال جی سرویس آنلاین تماس بگیرید.

کد خطا یا ارور HE در ظرفشویی ال جی

نمایش کد خطا یا ارور he ظرفشویی ال جی به معنی این است که مدار گرم کن آب آسیب دیده است.

راه کارهای رفع خطای he در ماشین ظرفشویی ال جی:

 • شیر آب را بسته و دوشاخه را از پریز بیرون بکشید.
 • در صورت برطرف نشدن مشکل با مرکز تعمیرات ظرفشویی ال جی سرویس آنلاین تماس بگیرید.
کد خطا یا ارور TE در ظرفشویی ال جی

نمایش کد خطا یا ارور te ظرفشویی ال جی به معنی این است ترمیستور ایراد دارد یا دمای آب ورودی بسیار زیاد است.

راه کارهای رفع خطای te در ماشین ظرفشویی ال جی:

 • شیر آب را بسته و دوشاخه را از پریز بیرون بکشید.
کد خطا یا ارور PF در ظرفشویی ال جی

نمایش کد خطا یا ارور pf در ماشین ظرفشویی ال جی به معنی قطعی جریان برق ماشین ظرفشویی شماست.

راه کارهای رفع ارور pf در ماشین ظرفشویی ال جی:

 • در صورتی که جریان برق قطع شده و سپس وصل گردد و آنگاه کلیدی فشرده شود، این کد به مدت ۱۰ ثانیه نمایش داده شده و سپس محو می گردد.
 • دستگاه را ری استارت کنید.
کد یا علامت cd در ظرفشویی ال جی

علامت cl در ماشین ظرفشویی ال جی به معنی فعال شدن قفل کودک در ماشین ظرفشویی ال جی است که فقط در طول شستشو فعال شده و جهت قفل نمودن کلیدها برای جلوگیری از تغییر آنها توسط کودکان طراحی شده است.

کد خطاهای ماشین ظرفشویی دوو

ماشین ظرفشویی daewoo


«E01 الی E05» نشان دهنده یک شکست ماژول قدرت (کلید قدرت مرکزی از کار افتاده).
«E06» خرابی سوئیچ در ورودی.
«E07» خرابی فن خشک کن.
«E08» پمپ گرمکن سرعتش کم شده است.
«E09» گردش گرمکن از کار افتاده است.
«E10» پمپ گرمکن از کار افتاده است (امکان دارد با رسوبات آهکی از کار افتاده باشد).
«E11» مقاومت گرمایی یا سیم کشی مرتبط به آن معیوب است.
«E13» آب داغ دمای ورودی بیش از حد بالا میباشد (بیش از 75 درجه).
«E14» عیب از سوئیچ جریان گسل سنسور است.
«E15» سنسور شناور در پایگاه فعال شده است (علت نشتی را پیدا نمایید).
«E16» کمبود آب ورودی، که معمولا توسط یک شیر ورودی آب با شکست مواجه خواهد ایجاد می شود نشان می دهد (سوپاپ ورودی ماشین ظرفشویی دوو ارزان نیست و اغلب کاملا منحصر به فرد دوو است).
«E17» سنسور جریان: سطح آب بیش از حد بالا است.
«E18» سنسور جریان: سطح آب بسیار کم است (آب به اندازه کافی در دستگاه نمی باشد و این را می توان با شیر آب ایجاد کرد).
«E20» سیم پیچ مقاومت در گردش گسل پمپ: الکترونیکی کنترل کوتاه و یا یک استراحت در یک سیم پیچ به پمپ گردش اصلی و یا موتور اصلی ماشین ظرفشویی شناسایی کرده است.
«E21» گردش انسداد پمپ: این امر می تواند از انسداد و یا یک جریان آب ضعیف از موتور اصلی ماشین ظرفشویی ایجاد شود (میتواند به دلیل شکست خازن باشد).
«E23» مشکل از سیم پیچی پمپ تخلیه می باشد.
«E24» فیلتر تخلیه مسدود است (اقدام به تمیز کردن فیلتر تخلیه نمایید).
«E25» پمپ تخلیه معیوب است یا پوشش پمپ تخلیه از بین رفته است.
«E28» گسل سنسور کدورت (اغلب به درک و یا تشخیص مسائل با سنسور کدورت آسان نیست).

کد خطا یا ارور E1 ظرفشویی دوو

بروز ارور e1 ماشین لباسشویی دوو به طولانی شدن زمان آبگیری دلالت دارد. علت احتمالی این خطا باز نبودن شیر آب و یا پیچ خوردن لوله آب می باشد. همچنین ممکن است فشار آب کم باشد.

جهت رفع خطا ابتدا شیر ورودی آب را چک کنید و سپس از سالم بودن و مسدود نبودن لوله ها اطمینان حاصل کنید. در صورتی که مشکل ظرفشویی همچنان باقی بود، با متخصصان آرتا سرویس برای تعمیر دستگاه خود تماس بگیرید.

کد خطا یا ارور E2 ظرفشویی دوو

ارور e2 ماشین ظرفشویی به مشکلی در ورودی آب مربوط است. ممکن است فیلتر شبکه ای مسدود شده باشد و یا فشار آب ورودی کم باشد. همچنین ممکن است شیر ورودی خراب شده یا کامل باز نباشد.

توصیه می شود مجراهای ورودی آب را بطور کامل چک کنید. شیر ورودی و شیلنگ های آب را بررسی کنید. می توانید شیلنگ آب ورودی که به پشت دستگاه متصل است را باز نمایید و فیلتر ورودی آب را چک کنید. اگر عامل مسدودیتی وجود دارد، آن را پاک کنید.

کد خطا یا ارور E3 ظرفشویی دوو

در صورتی که دستگاه تشخیص دهد که دمای آب به مقدار تعیین شده نمی رسد، ارور e3 ظرفشویی دوو بر روی نمایشگر نشان داده می شود. علت احتمالی بروز ارور e3 ظرفشویی دوو خرابی المنت حرارتی آب است.

از آنجا که بررسی سالم بودن و نیز تعویض المنت حرارتی، نیازمند دانش تخصصی می باشد، بهتر است با تعمیرکار متخصص تماس بگیرید.

کد خطا یا ارور E4 ظرفشویی دوو

در صورتی که با خطای e4 در ماشین ظرفشویی دوو خود مواجه شدید، بدین معناست که احتمال نشتی آب از کف دستگاه وجود دارد. علت بروز این ارور وجود نشتی در برخی از قسمتها در پایین ظرفشویی می باشد.

جهت رفع ارور e4 ظرفشویی دوو می بایست پنل جلویی و عقبی دستگاه را باز نموده و به دنبال محل دقیق نشتی باشید و سپس در صورت امکان آن را تعمیر و در غیر اینصورت قطعه مربوطه را تعویض نمایید. از این جهت که باز نمودن پنل ها و تشخیص محل دقیق نشتی و تعمیر آن نیازمند ابزارآلات و دانش تخصصی فنی می باشد، توصیه می کنیم حتما با متخصصان حرفه ای کاراباما تماس بگیرید، تا مشکل دستگاهتان در کوتاه ترین زمان ممکن برطرف گردد.

کد خطا یا ارور E8 ظرفشویی دوو

خطای مشاهده شده به اشکال در مسیر شیر توزیع مربوط است. علت بروز خطا وجود مدار باز و یا شکستگی شیر توزیع است.

جهت رفع ارور نمایش داده شده با تعمیرکار متخصص تماس بگیرید، زیرا ریسک آسیب رساندن به دستگاه وجود دارد.

کد خطا یا ارور E9 ظرفشویی دوو

این ارور تنها در مدل هایی که دارای صفحه کلید لمسی می باشند، وجود دارد. ارور e9 به ایراد صفحه لمسی یا تاچ پد مربوط می گردد. در صورتی که هرکدام از کلید ها بیش از ۳۰ ثانیه فشرده شده باشند و یا بخارات آب یا چیز دیگری بر روی کلیدها باقی بماند، این خطا مشاهده می شود و فقط جنبه هشداری برای مصرف کننده دارد. در این حالت همزمان با نمایش خطا، محصول به کار خود ادامه خواهد داد و با رفع شدن عوامل خطا، زمان برنامه مجددا روی نمایشگر نمایش داده می شود.

کد خطا یا ارور ED ظرفشویی دوو

خطای ed یکی از ارورهایی است که کمتر اتفاق می افتد. این کد خطا به مشکل در ارتباط بین برد اصلی و برد نمایشگر مربوط است. ممکن است به دلیل وجود مدار باز یا قطعی در بردها این ارور نمایش داده شود.

جهت رفع خطا می بایست بردها توسط تکنسین متخصص معاینه شده و در صورت نیاز تعمیر یا تعویض شوند.

کد خطاهای ماشین ظرفشویی زیمنس

ماشین ظرفشویی siemens

«F01» زمانی که درب ماشین ظرفشویی به خوبی بسته نشود، این ارور برروی صفحه نمایشگر ماشین ظرف شویی زیمنس، نمایان می شود.
«F02» عملیات عرضه کردن آب در ماشین ظرف شویی زیمنس، انجام نمی شود.
«F03» اگر ماشین ظرفشویی زیمنس در قسمت تخلیه کردن آب، دارای مشکلی باشد (در طول 10 دقیقه آب مخزن را خالی نکند)، این ارور برروی صفحه نمایشگرماشین ظرفشویی، نمایان می شود.
«F04» در صورت نشتی آب، در ماشین ظرف شویی زیمنس، این ارور را بر روی صفحه نمایشگر ماشین ظرف شویی مشاهده خواهید کرد.
«F16» اگر درب کشویی ماشین ظرفشویی زیمنس، بسته نشده باشد، برنامه شستشوی ظروف آغاز نمی شود.
«F17» بسته شدن شیر آب ماشین ظرف شویی زیمنس.
«F18» ناسالم بودن و یا مسدود بودن پمپ تخلیه آب ماشین ظرف شویی زیمنس.
«F19»پائین بودن ولتاژ در شبکه ماشین ظرف شویی زیمنس.
«F20»خراب بودن رله TEN ماشین ظرف شویی زیمنس.
«F21»اتصال کوتاه TRIAC ها در ماشین ظرف شویی زیمنس.
«F22»اتصال کوتاه سنسور دما در ماشین ظرفشویی زیمنس.
«F23» جمع شدن آب در ماشین ظرف شویی زیمنس.
«F25»مسدود شدن پمپ تخلیه آب.
«F26»خطای تنظیم سنسور فشار.

کد خطای F01 ماشین ظرفشویی زیمنس

کد خطای F01 به معنای این است که درب ماشین ظرفشویی به خوبی بسته نشده است.

درب ماشین ظرفشویی زیمنس را به طور صحیح ببندید.

کد خطای F02 ماشین ظرفشویی زیمنس

عملیات عرضه کردن آب در ماشین ظرف شویی زیمنس، انجام نمی شود.

فشار آب را بیشتر کنید. شلنگ وارد کننده آب را تمیز کنید تا مسدود نباشد.

جهت رفع ارور مشاهده شده بر روی نمایشگر با متخصصان سرویس آنلاین تماس گرفته و مشکل خود را در سریع ترین زمان ممکن برطرف نمایید.

کد خطای F03 ماشین ظرفشویی زیمنس

اگر ماشین ظرفشویی زیمنس در قسمت تخلیه کردن آب، دارای مشکلی باشد (در طول 10 دقیقه آب مخزن را خالی نکند)، این ارور برروی صفحه نمایشگرماشین ظرفشویی، نمایان می شود.

فیلتر ماشین ظرف شویی زیمنس را تمیز کنید تا از مسدود نبودن آن مطمئن شوید. عملکرد پمپ تخلیه ماشین ظرف شویی زیمنس را چک کنید، از آزاد بودن پروانه ی پمپ، هنگام چرخش به سمت راست و چپ، مطمئن شوید. در صورت وجود مشکل در این قسمت، اقدام به تعویض پمپ تخلیه ماشین ظرف شویی زیمنس، کنید.

کد خطاهای ماشین ظرفشویی ایندزیت

ماشین ظرفشویی indesit

«F10» ین خطا زمان پر و یا خالی بودن آب را نشان میدهد که چه زمانی پر و یا چه زمانی خالی است که در صورتیک خالی باشد باید چک و بررسی کنید.
«F11» زمان تمام شدن هیتر است.
«F20» دما از حد معمول و تعریف شده بسیار بالا رفته است.
«A01» زمانیکه ماشین ظرف شویی به خوبیی تخلیه نکند و یا به اصطلاح سیستمی که مربوط به حفاظت طغیان است و باعث جلوگیری از تخلیه آب می شود.
«A02» عوامل متعددی ممکن است در این ایراد دخیل باشند که نمونه هایی از آن ترموتستات است که بهتر است ابتدا ترموتسات را بررسی کرد زیرا در خیلی از مواقع احتمال این خطا از ترموستات می باشد.
«A03» این ارور مربوط به ترمیستور است. زمانیکه این ارور نشان داده می شود دو حالت ممکن است باشد. یا ترمستور خراب است و یا کاملاَ قطع شده است که این خطا را نشان می دهد.
«A04» المنت حرارتی را بررسی کنید زیرا احتمال سوختگی وجود دارد. در صورتیکه مشکلی نداشت و درست بود ترموستات و سنسور فشار را مورد بررسی قرار دهید.
«A05» در ابتدا سنسور و میکروسوئیچ را بررسی کنید در صورتیکه مشکلی نداشتند فیلتر ها و همچنین پمپ تخلیه را بررسی کنید زیرا ممکن است ایراد از پمپ تخلیه هم باشد.
«A06» زمانیکه آب ورودی کند باشد و با سرعت مناسب وارد ماشین ظرف شویی نشود این ارور اتفاق می افتد زیرا آب های ورودی حد مورد نظری برای فشار دارند که در صورت کمتر بودن از حد مجاز خطا محسوب می شود.
«A07» در این ایراد مستقیم به سراغ پمپ شستشوی کمکی بروید چون دقیقاَ ایراد از این پمپ می باشد.
«A11» پمپ شستشو را مورد بررسی قرار دهید.
«A12» ترموستات و رله هیتر را بررسی کنید.
«A13» سیم کشی ها و یا قرص و مایع شستشو را بررسی کنید.
«H20» زمانیکه بعد از شش دقیقه زمان پر کردن آب تمام می شود این ارور نشان داده می شود.

کد خطای A1 ماشین ظرفشویی ایندزیت

کد خطای A1 به معنای این است که موتور اصلی دستگاه یا جت پمپ (هیت پمپ) خراب است.

ابتدا سیم کشی بررسی شود. ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک هم باشد.

جهت رفع ارور مشاهده شده بر روی نمایشگر با متخصصان سرویس آنلاین تماس گرفته و مشکل خود را در سریع ترین زمان ممکن برطرف نمایید.

کد خطای F1 ماشین ظرفشویی ایندزیت

در مورد کد خطای F1 مشکل سنسور ضد سرریز شدن آب می باشد.

ممکن است مشکل در سیم کشی باشد و یا مدار برد الکترونیک ایراد داشته باشد.

جهت رفع ارور مشاهده شده بر روی نمایشگر با متخصصان سرویس آنلاین تماس گرفته و مشکل خود را در سریع ترین زمان ممکن برطرف نمایید.

کد خطای F2 ماشین ظرفشویی ایندزیت

در مورد خطای F2 مشکل در خرابی سوپاپ پر کردن آب می باشد و عملیات آبگیری انجام نمی شود.

برای رفع این مشکل ابتدا کشی بررسی شود سپس ماشین ظرفشویی را از پریز بکشید.

جهت رفع ارور مشاهده شده بر روی نمایشگر با متخصصان سرویس آنلاین تماس گرفته و مشکل خود را در سریع ترین زمان ممکن برطرف نمایید.

کد خطاهای ماشین ظرفشویی آریستون

ماشین ظرفشویی آریستون

«F10» ین خطا زمان پر و یا خالی بودن آب را نشان میدهد که چه زمانی پر و یا چه زمانی خالی است که در صورتیک خالی باشد باید چک و بررسی کنید.
«F11» زمان تمام شدن هیتر است
«F20» دما از حد معمول و تعریف شده بسیار بالا رفته است.
«A01» زمانیکه ماشین ظرف شویی به خوبی تخلیه نکند و یا به اصطلاح سیستمی که مربوط به حفاظت طغیان است و باعث جلوگیری از تخلیه آب می شود.
«A02» عوامل متعددی ممکن است در این ایراد دخیل باشند که نمونه هایی از آن ترموتستات است که بهتر است ابتدا ترموتسات را بررسی کرد زیرا در خیلی از مواقع احتمال این خطا از ترموستات می باشد.
«A03» این ارور مربوط به ترمیستور است. زمانیکه این ارور نشان داده می شود دو حالت ممکن است باشد. یا ترمستور خراب است و یا کاملاَ قطع شده است که این خطا را نشان می دهد.
«A04» المنت حرارتی را بررسی کنید زیرا احتمال سوختگی وجود دارد. در صورتیکه مشکلی نداشت و درست بود ترموستات و سنسور فشار را مورد بررسی قرار دهید.
«A05» در ابتدا سنسور و میکروسوئیچ را بررسی کنید در صورتیکه مشکلی نداشتند فیلترها و همچنین پمپ تخلیه را بررسی کنید زیرا ممکن است ایراد از پمپ تخلیه هم باشد.
«A06» زمانیکه آب ورودی کند باشد و با سرعت مناسب وارد ماشین ظرف شویی نشود این ارور اتفاق می افتد زیرا آب های ورودی حد مورد نظری برای فشار دارند که در صورت کمتر بودن از حد مجاز خطا محسوب می شود.
«A07» در این ایراد مستقیم به سراغ پمپ شستشوی کمکی بروید چون دقیقاَ ایراد از این پمپ می باشد.
«A11» پمپ شستشو را مورد بررسی قرار دهید.
«A12» ترموستات و رله هیتر را بررسی کنید.
«A13» سیم کشی ها و یا قرص و مایع شستشو را بررسی کنید.
«H20» زمانیکه بعد از شش دقیقه زمان پر کردن آب تمام می شود این ارور نشان داده می شود.

کد خطای F01 ماشین ظرفشویی آریستون

ترمینال موتور اتصالی کرده است

جهت رفع ارور مشاهده شده بر روی نمایشگر با متخصصان سرویس آنلاین تماس گرفته و مشکل خود را در سریع ترین زمان ممکن برطرف نمایید.

کد خطای F02 ماشین ظرفشویی آریستون

خرابی تاخو یا خرابی موتور

جهت رفع ارور مشاهده شده بر روی نمایشگر با متخصصان سرویس آنلاین تماس گرفته و مشکل خود را در سریع ترین زمان ممکن برطرف نمایید.

کد خطای F03 ماشین ظرفشویی آریستون

خرابی سنسور ترموستاتی شستشو

جهت رفع ارور مشاهده شده بر روی نمایشگر با متخصصان سرویس آنلاین تماس گرفته و مشکل خود را در سریع ترین زمان ممکن برطرف نمایید.

کد خطاهای ماشین ظرفشویی آاگ

ماشین ظرفشویی AEG

«I30» آب از محلی نشت پیدا کرده است و یا این که در قسمت ته ماشین ظرفشویی ، ته نشین شده است.
«I40» دلایل بسیار متنوعی دارد.
«I50» دلایل بسیار متنوعی دارد.
«BIO» قفل کودک فعال شده است.
«C3» آب از محلی نشت پیدا کرده است و یا این که در قسمت ته ماشین ظرفشویی ، ته نشین شده است.
«IC0» دلایل بسیار متنوعی دارد.
«AL4» آب از محلی نشت پیدا کرده است و یا این که در قسمت ته ماشین ظرفشویی، ته نشین شده است.
«C1» آب به دلیلی نمی تواند به محفظه ماشین ظرفشویی وارد شود.
«C2» انسداد در محل خروجی سینک ماشین ظرفشویی.
«C3» سیستم جلوگیری از نشتی فعال شده است.
«C0» خطا در ارتباط اجزای مختلف ماشین ظرفشویی.
«C1» مشکل در ورود آب به محفظه ماشین.
«C2» اشکال در پمپ تخلیه.
«C3» مشکل در کنترل آکوا.

کد خطای I30 ماشین ظرفشویی آاگ

کد خطای I30 به معنای این است که آب از محلی نشت پیدا کرده است و یا این که در قسمت ته ماشین ظرفشویی، ته نشین شده است.

شیر آب را ببندید و به دنبال محل نشتی احتمالی بگردید و در صورتی که چیزی پیدا نکردید، با نمایندگی های مجاز برای پیدا کردن خطاهای ماشین ظرفشویی آاگ تماس بگیرید.

جهت رفع ارور مشاهده شده بر روی نمایشگر با متخصصان سرویس آنلاین تماس گرفته و مشکل خود را در سریع ترین زمان ممکن برطرف نمایید.

کد خطای BIO ماشین ظرفشویی آاگ

قفل کودک فعال شده است.

به طور همزمان دکمه های Pre rinse و short را فشار دهید تا کد خطای BIO از روی صفحه تان پاک شود

جهت رفع ارور مشاهده شده بر روی نمایشگر با متخصصان سرویس آنلاین تماس گرفته و مشکل خود را در سریع ترین زمان ممکن برطرف نمایید.

کد خطای C3 ماشین ظرفشویی آاگ

آب از محلی نشت پیدا کرده است و یا این که در قسمت ته ماشین ظرفشویی، ته نشین شده است.

شیر آب را ببندید و به دنبال محل نشتی احتمالی بگردید و در صورتی که چیزی پیدا نکردید، با نمایندگی های مجاز برای پیدا کردن خطاهای ماشین ظرفشویی آاگ تماس بگیرید.

جهت رفع ارور مشاهده شده بر روی نمایشگر با متخصصان سرویس آنلاین تماس گرفته و مشکل خود را در سریع ترین زمان ممکن برطرف نمایید.

لوازم خانگی