منو

نقشه های شماتیک الکتریکی خودرو دنا

خودرو

در این مطلب شما آشنا میشوید با نقشه سیم کشی و دیاگرامهای فنی، راهنمای عیب یابی و تعمیرات تجهیزات الکترونیک، نمایش موقعیت قرار گیری سنسور، یونیت و سایر قطعات الکترونیکی، تعمیرات مکانیکی، نحوه تعمیر 0 تا 100 تمامی قسمت ها اعم از موتور ، گیربکس و... بهمراه توضیح تصویری مراحل دمونتاژ ، مونتاژ و تنظیمات مربوط به تایمینگ

نقشه های شماتیک الکتریکی خودرو دنا
دسته‌بندی: خودرو

نقشه های شماتیک الکتریکی خودرو دنا

فایل های راهنمای تعمیرات خودروی دنا شامل

 • آموزشی سیستم مالتی مدیا خودروی دنا
 • دستورالعمل تست جعبه فرمان هیدرولیک خودروی دنا
 • دستورالعمل عیب یابی و رفع ایراد گیربکس دستی BE
 • راهنمای استفاده از ابزار انهدام ایربگ و پیش‌کشنده کمربند
 • راهنمای تعمیرات بدنه
 • راهنمای تعمیرات تزئینات و داشبورد
 • راهنمای تعمیرات سیستم ایموبیلایزر دنا
 • راهنمای تعمیرات سیستم ترمز
 • راهنمای‌ تعمیرات‌ سیستم‌ تعلیق‌ جلو و عقب‌
 • راهنمای تعمیرات سیستم تهویه مطبوع
 • راهنمای تعمیرات سیستم فرمان
 • راهنمای تعمیرات قطعات الکتریکی
 • راهنمای تعمیرات گیربکس BE3
 • راهنمای تعمیرات موتور
 • راهنمای تعمیرات نقشه های الکتریکی
 • راهنمای تعمیرات و سرویس سیستم سوخت رسانی
 • راهنمای تعمیرات و عیب یابی ایربگ راننده و سرنشین
 • راهنمای تعمیرات و عیب یابی سیستم ABS MANDO (MGH-60 ,MGH- 25,MGH-80)
 • راهنمای تعمیرات و عیب یابی سیستم صوتی و تصویری مالتی مدیا خودروی دنــا
 • راهنمای تعمیرات و عیب یابی سیستم مالتی پلکس
 • راهنمای تعمیرات و عیب یابی و پیکربندی سیستم مالتی پلکس SMS با نرم افزار ایکودیاگ
 • راهنمای تعمیرات و معرفی الکتریکال سیستم مالتی پلکس SMS دنا
 • راهنمای تعمیرات، معرفی و جانمایی دسته سیم های الکتریکی
 • راهنمای نگهداری ، عیب یابی ، شارژ و گارانتی باتر
 • معیار پذیرش ظاهری تایر کلیه خودروها
 • نقشه الکتریکی آلترناتور و استارت
 • نقشه الکتریکی برف پاک کن و شیشه شوی
 • نقشه الکتریکی جدول اینترکانکتورها
 • نقشه الکتریکی سیستم ترمز
 • نقشه الکتریکی سیستم خنک کننده موتور (فن‌ها)
 • نقشه الکتریکی سیستم روشنایی
 • نقشه الکتریکی سیستم سوخت رسانی و جرقه
 • نقشه الکتریکی سیستمهای آسایشی سرنشینان
 • نقشه الکتریکی سیستمهای حفاظتی و هشدار دهنده
 • نقشه الکتریکی سیستمهای مربوط به شیشه بالابرها
 • نقشه الکتریکی فیوزها
 • نقشه الکتریکی نشانگرها و جلوآمپر
 • راهنمای تعمیرات سیستم تعلیق خودرو دنا
 • نقشه های الکتریکی سمند ماکس و دنا
 • نحوه تغییر کیلومتر خودرو دنا
 • راهنمای نقشه های شماتیک الکتریکی تجهیزات دنا

Engine Cooling fan -Dena & Samand EF7 SMS MUX

کد شرح
BB00 باتری
BF00 فیوز روی FN
SW00 سوئیچ
1320 ECU موتور
1304 رله دوبل
CCN نود مرکزی
FN نود جلویی
ICN نمایشگر جلو آمپر
1220 سنسور دمای مایع خنک کننده
1500A رله فن دور کند
1500C رله فن دور تند
1500B رله فن موازی کن
1510A فن سمت راننده
1510B فن سمت شاگرد

شماتیک Engine Cooling fan

ABS‐Dena & Samand EF7 SMS MUX‐Mobis

کد شرح
BB00 باتری
SW00 سوئیچ
ICN نود جلو آمپر
CCN یونیت نود مرکزی
FN یونیت نود جلویی
7020 یونیت کنترل ABS
C001 کانکتور عیب یاب
7015 سنسور ترمز چرخ عقب راست
7010 سنسور ترمز چرخ عقب چپ
7005 سنسور ترمز چرخ شاگرد
7000 سنسور ترمز چرخ راننده
2100 میکرو سوئیچ ترمز

شماتیک ABS دنا و سمند

CENTERAL LOCKING ‐Dena SMS MUX

کد شرح
BB00 باتری
FN BF00 فیوز روی FN
SW00 سوئیچ
CCN یونیت نود مرکزی
DCN نود درب راننده
RN نود عقب
6240 محرک قفل درب جلو سمت راننده
6245 محرک درب جلو سمت شاگرد
6250 محرک قفل درب عقب سمت چپ
6255 محرک قفل درب عقب سمت راست
6260 محرک قفل درب صندوق عقب
6265 محرک درب باک بنزین
6200 قفل درب راننده
6205 قفل درب شاگرد
8025A کلید قفل مرکزی+صندوق پران (واقع در پنل کنترل بخاری)

شماتیک CENTERAL LOCKING دنا

Air bag system-Dena & Samand SMS MUX- Crouse

کد شرح
BB00 باتری
FN فیوز روی FN
CCN فیوز روی CCN
SW00 سوئیچ
C001 کانکتور عیب یاب
ICN نمایشگر جلو آمپر
DDN یونیت نود درب راننده
6570 یونیت ایربگ راننده
6565 کیسه ایمنی هوا راننده
6564 کیسه ایمنی هوا سرنشین
6569 کلید غیر فعال کننده ایربگ سرنشین
6575 کمربند پیش کشنده سمت راست
6576 کمربند پیش کشنده سمت چپ

شماتیک Air bag system دنا

Immobilizer- Dena & Samand EF7 SMS MUX-Bosch Immo

کد شرح
BB00 باتری
FN نود جلویی
CCN یونیت نود مرکزی
1304 رله دوبل
C001 کانکتور عیب یاب
ICN نمایشگر جلو آمپر
8220 آنتن دور مغزی سوئیچ
1320 ECU موتور
82208 یونیت ایموبلایزر - ICU

شماتیک Immobilizer دنا و سمند

Boot Lid-Dena SMS MUX

کد شرح
BB00 باتری
BF00 فیوز روی FN
SW00 سوئیچ
CCN یونیت نود مرکزی
RN نود عقب
6260 محرک قفل درب صندوق عقب
8025A) 6216) کلید صندوق پران (واقع در پنل بخاری)

شماتیک Boot Lid دنا

Reverse Sensor-Dena & Samand SMS MUX

کد شرح
BB00 باتری
BF00 فیوز روی FN
SW00 سوئیچ
CCN یونیت نود مرکزی
FN یونیت نود جلویی
RN نود عقب
2200 فشنگی دنده عقب
2235 سنسور دنده عقب راست
2230 سنسور دنده عقب چپ
2632 چراغ عقب سمت چپ
2637 چراغ عقب سمت راست
2225 بازر دنده عقب

شماتیک Reverse Sensor دنا و سمند

Horns‐Dena & Samand SMS MUX

کد شرح
BB00 باتری
FN یونیت نود جلویی
SW00 سوئیچ
CCN یونیت نود مرکزی
2600 دسته راهنما
2520A بوق (زیر)
2520B بوق (بم)

شماتیک Horns دنا و سمند

Front Wiper Screen & wash pump‐Dena & Samand SMS MUX

کد شرح
BB00 باتری
SW00 سوئیچ
CCN یونیت نود مرکزی
FN یونیت نود جلویی
0005 سوئیچ (دسته راهنمای برف پاک کن)
5100 موتور پمپ شیشه شوی
5015 موتور برف پاک کن

Front Wiper Screen & wash pump

Window winder Front (Anti trap)-Dena SMS MUX

کد شرح
BB00 باتری
BF00 فیوزهای روی FN
SW00 سوئیچ
CCN یونیت نود مرکزی
DCN یونیت نود درب راننده
6040 موتور شیشه بالابر سمت راننده (آنتی ترپ)
6045 موتور شیشه بالابر سمت شاگرد (آنتی ترپ)
6005 کلید شیشه بالابر سمت شاگرد
6000 کلید شیشه بالابر سمت راننده

شماتیک Window winder Front دنا

Window winder Rear (Anti trap)‐Dena SMS MUX

کد شرح
BB00 باتری
FN BF00 فیوزهای روی FN
SW00 سوئیچ
CCN یونیت نود مرکزی
DCN یونیت نود درب راننده
RN یونیت نود عقب
6130 موتور شیشه بالابر عقب سمت چپ (آنتی ترپ)
6145 موتور شیشه بالابر عقب سمت راست (آنتی ترپ)
6105 کلید شیشه بالابر عقب سمت راست
6100 کلید شیشه بالابر عقب سمت چپ
6000 کلید شیشه بالابر سمت راننده

شماتیک Window winder Rear دنا

Air Condition System ‐ (Automatic HVAC)‐Dena EF7 Bosch SMS MUX

کد شرح
BB00 باتری
FN BF00 فیوز روی FN
SW00 سوئیچ
0002 کلیدهای دسته راهنما
1320 ECU موتور
CCN نود مرکزی شبکه مالتی پلکس
FN نود جلویی شبکه مالتی پلکس
8007 سوئیچ سه مرحله ایفشار گاز کولر
C001 کانکتور عیب یاب
8020 کمپرسور کولر
4030 سنسور دمای آب موتر (ارسالی دیتا به HVAC)
1220 سنسور دمای آب موتور (ارسالی دیتا به ECU)
8025 پنل کنترل اتوماتیک و کلیدهای بخاری و کولر
8006 سنسور کنترل دمای اوپراتور
8046 رله کنترل موتور فن بخاری و کولر
8047 رله موتور فن بخاری و کولر
8048 رله موتور فن بخاری و کولر
8045 مدول کنترل فن بخاری و کولر
8050 موتور فن بخاری و کولر
8032 سنسور دمای هوای بیرون
8033 سنسور نور خورشید
8067 موتور گردش هوا از داخل یا خارج کابین (Refresh)
8040 موتور دریچه هوا
8065 موتور دریچه هوا
8031 ترمیستور

شماتیک Air Condition System دنا

Rear Window heater- Dena SMS MUX

کد شرح
BB00 باتری
SW00 سوئیچ
CCN یونیت نود مرکزی
FN یونیت نود جلویی
RN یونیت نود عقب
8025 پنل کنترل (بخاری و کولر)
8120A گرمکن شیشه عقب

شماتیک Rear Window heater دنا

Electrical outside & Heater Folding Mirrors‐Dena SMS MUX

کد شرح
BB00 باتری
SW00 سوئیچ
FN نود جلویی
DDN نود درب راننده
1320 ECU موتور
6410 آینه سمت راننده (با قابلیت تاشو)
6415 آینه سمت شاگرد (با قابلیت تاشو)

Electrical outside & Heater Folding Mirrors

Electric Seat -Dena & Samand SMS MUX

کد شرح
BB00 باتری
CA00 سوئیچ
CCN یونیت نود مرکزی
FN نود جلویی
6303 موتور صندلی برقی سمت چپ
6302 موتور صندلی برقی سمت راست

شماتیک Electric Seat دنا و سمند

Radio & CD player-Dena SMS MUX

کد شرح
BB00 باتری
SW00 سوئیچ
ICN نمایشگر جلو آمپر
CCN یونیت نود مرکزی
FN یونیت نود جلویی
RN یونیت نود عقب
8410 پنل کنترل رادیو ضبط
8420 بلندگوی درب جلو چپ (راننده)
8425 بلندگوی درب جلو راست (شاگرد)
8430 بلندگوی طاقچه عقب چپ
8435 بلندگوی طاقچه عقب راست
8417 پورت گیرنده فرستنده رادیویی
8025 پنل کنترل بخاری کولر
4400 سوئیچ ترمز دستی

شماتیک Radio & CD player دنا

Cigar Lighter‐Dena & Samand SMS MUX

کد شرح
BB00 باتری
SW00 سوئیچ
CCN یونیت نود مرکزی
FN یونیت نود جلویی
0002 دسته راهنما
3053 لامپ زمینه فندک
8100 فندک

شماتیک Cigar Lighter دنا و سمند

Alternator & Starter -Dena & Samand SMS MUX

کد شرح
BB00 باتری
BF00 فیوز روی FN
SW00 سوئیچ
ICN نود جلو آمپر
CCN یونیت نود مرکزی
FN یونیت نود جلویی
1320 ECU موتور
1010 استارت
1020 آلترناتور

شماتیک Alternator & Starter دنا و سمند

Fuel Gauge‐ Dena SMS MUX

کد شرح
BB00 باتری
FN BB00 فیوزهای روی FN
SW00 سوئیچ
1305 رله دوبل (تغذیه پمپ بنزین)
CCN یونیت نود مرکزی
ICN یونیت جلو آمپر
FN نود جلویی
1320 ECU موتور
4310 پمپ و گیج داخل باک بنزین

شماتیک Fuel Gauge دنا

Coolant temperature-Dena & Samand EF7 Bosch SMS MUX

کد شرح
BB00 باتری
SW00 سوئیچ
FN نود جلویی
ICN نود جلو آمپر
CCN یونیت نود مرکزی
1320 ECU موتور
1220 سنسور دمای آب

شماتیک Coolant temperature دنا و سمند

Brake fiuid level and hand brake warning lamp-Dena & Samand SMS MUX

کد شرح
BB00 باتری
SW00 سوئیچ
CCN یونیت نود مرکزی
FN یونیت نود جلویی
ICN نود جلو آمپر
4400 سوئیچ ترمز دستی
4410 سوئیچ سطح روغن ترمز

Brake fiuid level and hand brake warning lamp

Side Lamp-Dena SMS MUX

کد شرح
BB00 باتری
FN BF00 فیوزهای روی FN
2600 دسته راهنما
SW00 سوئیچ
FN نود جلویی
CCN نود مرکزی
RN نود عقب
2630 چراغ عقب چپ
2635 چراغ عقب راست
2610 چراغ اصلی جلو چپ
2615 چراغ اصلی جلو راست
2633 لامپ پلاک راست
2636 لامپ پلاک چپ

شماتیک Side Lamp دنا

Main & Dipped Lamps -Dena & Samand SMS MUX

کد شرح
BB00 باتری
0002 دسته راهنما
SW00 سوئیچ
ICN نمایشگر جلو آمپر
CCN نود مرکزی
FN نود جلویی
2615 چراغ جلو چپ
2610 چراغ جلو راست

شماتیک Main & Dipped Lamps دنا و سمند

Front and rear fog lamp-Dena SMS MUX

کد شرح
BB00 باتری
SW00 سوئیچ
CCN یونیت نود مرکزی
FN یونیت نود جلویی
RN یونیت نود عقب
0002 سوئیچ روشنایی - دسته راهنما
2011 چراغ مه شکن عقب
2670 چراغ مه شکن جلو چپ
2675 چراغ مه شکن جلو راست

شماتیک Front and rear fog lamp دنا

Reverse Lamp-Samand SMS MUX

کد شرح
BB00 باتری
BF00 فیوز روی FN
SW00 سوئیچ
CCN یونیت نود مرکزی
FN یونیت نود جلویی
RN نود عقب
2200 فشنگی دنده عقب
2632 چراغ عقب سمت چپ
2637 چراغ عقب سمت راست

شماتیک Reverse Lamp سمند

Direction Indicator & Hazard Warning-Dena SMS MUX

کد شرح
BB00 باتری
SW00 سوئیچ
FN یونیت نود جلویی
CCN یونیت نود مرکزی
ICN نود جلو آمپر
RN یونیت نود
0002 سوئیچ روشنایی - دسته راهنما
2300 (8025) کلید فلاشر (واقع در کنترل پنل بخاری)
2630 چراغ راهنمای عقب چپ
2635 چراغ راهنمای عقب راست
2610 چراغ راهنمای جلو چپ
2615 چراغ راهنمای جلو راست

Directin Indicator & Hazard Warning

Roof & Door lamp & Interior Lighting‐Dena & Samand SMS MUX

کد شرح
BB00 باتری
SW00 سوئیچ
CCN یونیت نود مرکزی
FN یونیت جلویی
ICN نمایشگر جلو آمپر
RN یوینت عقب
DDN یونیت درب راننده
3010 لامپ جلویی سقف
3020 لامپ عقب سقف
3065 چراغ نقشه خوانی
3110 کلید چراغ نقشه خوانی
3040 چراغ لادری جلو چپ
3042 چراغ لادری عقب چپ
3047 چراغ لادری عقب راست
3045 چراغ لادری جلو راست
3000 میکرو سوئیچ لادری جلو چپ
3002 میکرو سوئیچ لادری عقب چپ
3005 میکرو سوئیچ لادری جلو راست
3003 میکرو سوئیچ لادری عقب راست

Roof & Door lamp & Interior Lighting

Stop lamp & Brake lamp‐Dena SMS MUX

کد شرح
BB00 باتری
FN BF00 فیوز روی FN
SW00 سوئیچ
CCN یونیت نود مرکزی
RN نود عقب
2100 سوئیچ ترمز زیر پدال
2110 چراغ ترمز سوم - روی طاقچه عقب
2630 چراغ ترمز عقب چپ
2635 چراغ ترمز عقب راست

شماتیک Stop lamp & Brake lamp دنا

CCN Node Fuse -Dena & Samand SMS MUX

شماتیک CCN Node Fuse دنا و سمند

CCN Node Fuse -Dena & Samand SMS MUX

شماتیک CCN Node Fuse دنا و سمند

CCN Node Fuse -Dena & Samand SMS MUX

عملکرد فیوز مقدار فیوز اسم فیوز
برق صندلی جلو 20Amp F1
استارت سوئیچ 1 و 2 10Amp F2
برق سوئیچ ترمز
برق رادیو
برق فندک 20Amp F3
رزرو 10Amp F4
فن تهویه 30Amp F5
استارتر 20Amp F6
رزرو 10Amp F7
رزرو 5Amp F8
برق واحد کنترل مرکزی CCN
برق ایموبیلایزر
چراغ راهنما عقب سمت راست 15Amp F9
لامپ مه شکن عقب سمت چپ
لامپ دنده عقب سمت راست
چراغ ترمز سمت چپ
چراغ پلاک
چراغ کوچک عقب سمت راست
نور زمینه کلیدهای شیشه بالابر عقب
برق RN

CCN Node Fuse -Dena & Samand SMS MUX

عملکرد فیوز مقدار فیوز اسم فیوز
چراغ راهنما عقب سمت چپ 15Amp F10
لامپ مه شکن عقب عقب سمت راست
لامپ دنده عقب سمت چپ
چراغ ترمز سمت راست
چراغ سقفی جلو و عقب کنترل شونده با درها
چراغ کوچک عقب سمت چپ
برق واحد کنترل عقب RN
محرک برقی صندوق عقب 30Amp F11
محرک های برقی درهای عقب
محرک برقی باک بنزین
لامپ درهای عقب و چراغ صندوق عقب
چراغ سقفی جلو و عقب در حالت دائم
رزرو
رزرو 20Amp F12
گرمکن شیشه عقب و گرمکن آینه 30Amp F13
شیشه بالابر برقی عقب سمت چپ
شیشه بالابر برقی عقب سمت راست
رادیو و حافظه درایو 15Amp F14
برق دائم کانکتور عیب یابی (دیاگ)
نور زمینه پنل جلو داشبورد و کنسول مرکزی
چراغ نقشه خوان، جعبه داشبورد، آینه آرایش و آینه برقی
برق واحد کنترل مرکزی (CCN)
لامپ کلید گرمکن شیشه عقب و گرمکن آینه
لامپ کلید فلاشر
لامپ کلید قفل مرکزی
لامپ کلید محرک برقی صندوق عقب
برق واحد کنتر جلو (FN)
برق جلو آمپر (ICN)
حافظه جلو آمپر (ICN)
برق کانکتور دیاگ بعد از سوئیچ 5Amp F16
استارت سوئیچ 2 و 3
برق ترمز ضد قفل
کیسه هوا 10Amp F17

FN Node Fuse -Dena & Samand SMS MUX

شماتیک FN Node Fuse دنا و سمند

FN Node Fuse -Dena & Samand SMS MUX

مشخصات فیوزهای نود FN

بار نوع فیوز آمپر فیوز نام فیوز
تغذیه نود مرکزی 2 Jcase 40A F19
تغذیه نود مرکزی 1 Jcase 60A F21
فن 1 Mini  30A F8
فن 2 Jcase 40A F22
ترمز ABS 1 Mini 30A F7
ترمز ABS 2 Mini 15A F6
چراغ مه شکن جلو راست Mini 15A F16
چراغ مه شکن جلو چپ
چراغ راهنما جلو چپ Mini 20A F17
چراغ نور بالا چپ
چراغ کوچک چپ
چراغ نور پایین راست
بوق Mini 30A F11
چراغ راهنما جلو راست Mini  20A F18
چراغ نور بالا راست
چراغ کوچک راست
چراغ نور پایین چپ
کمپرسور کولر Mini 15A F2
شیشه شوی
تغذیه آژیر Mini 10A F12

FN Node Fuse -Dena & Samand SMS MUX

بار نوع فیوز آمپر فیوز
گرمکن آینه چپ 20A F10
چراغ راهنمای آینه جلو چپ
موتور شیشه بالابر جلو چپ
موتور عملگر در جلو چپ
موتور آینه چپ
تغذیه نود
گرمکن آینه راست 20A F9
چراغ راهنمای آینه جلو راست
موتور شیشه بالابر جلو راست
موتور عملگر در جلو راست
موتور آینه راست
چراغ در جلو راست
کلید نور پس زمینه
تغذیه نود درب
تغذیه استارت 50A F20
EnGINE ECU (یونیت موتور) 10A F14
رله دوبل 1 30A F4
رله دوبل 2 30A F3
موتور برف پاک کن 30A F1

Node CCN- Dena SMS MUX

شماتیک Node CCN دنا

Node CCN- Dena SMS MUX

شماتیک Node CCN

Node FN- Dena SMS MUX

شماتیک Node FN دنا

Node FN- Dena SMS MUX

شماتیک Node FN

Node RN- Dena SMS MUX

شماتیک Node RN دنا

Node RN- Dena SMS MUX

شماتیک Node RN

Node DCN- Dena SMS MUX

شماتیک Node DCN دنا

Node DCN- Dena SMS MUX

شماتیک Node DCN دنا

خودرو نقشه برق دنا برق ماشین دنا آموزش برق دنا
مقالات مرتبط
مبانی برق خودرو و اصول نقشه خوانی
در این مطلب به اختصار در مورد مفاهیم اساسی الکتریسیته و مغناطیس بحث می شود. بیشتر نکات و مفاهیم ضروری و پرکاربرد در حیطه برق خودرو مدنظر بوده و به طور خلاصه به این موارد اشاره شده است.
روش های بی کد و خام کردن ECU ایسیو
وقتی که بخواهیم ایسیو را تعریف سوئیچ کنیم لازم است که از کد خام آن استفاده کنیم؛ یعنی از حالت ایموبلایزر استفاده کنیم تا آنرا راه اندازی دوباره روی خودرو انجام دهیم. بنابراین در اینجا نحوه خام کردن و بدون کد کردن ECU را برای شما تعمیرکاران آورده ایم.
ارسال پیام در واتساپ