منو

کدهای خطای پکیج آبگرمکن دیواری

لوازم خانگی

پکیج ممکن است در طول زمان با خطاهایی مواجه شود که در اثر عوامل درونی یا بیرونی برای دستگاه به وجود آمده باشد. جهت آشنایی تعدادی از کد خطاهای پکیج دیواری در ادامه مطلب اشاره می‌شود، کدهای خطا گاهی در برندهای مختلف متفاوت هستند ولی در اکثر موارد مشترک میباشد.

کدهای خطای پکیج آبگرمکن دیواری
دسته‌بندی: لوازم خانگی

کدهای خطای پکیج آبگرمکن دیواری

انواع کد خطای پکیج دیواری

package

در زیر فهرستی از ارورهایی که در برخی از رایجترین انواع پکیج ها یعنی مارک های مختلف پکیج ها بوجود می آیند و معنی این ارورها و خطاهای پکیج ها آورده می شوند.

کد: (۳۰٫۴۰) = مشکل داخلی برد

کد: (۴۰٫۶۰٫۸۰) یا (۴۰٫۶۰٫۷۰) = مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکش

کد: (۴۰٫۷۰) = کم بودن آب داخل دستگاه

کد: (۴۰٫۷۰٫۸۰) = دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.

کد: (۵۰٫۶۰) یا (۵۰٫۷۰٫۸۰) = NTC مدارشوفاژ معیوب است.

کد: (۵۰٫۷۰) یا (۵۰٫۸۰) = NTC آبگرم مصرفی معیوب است.

کد: (۷۰٫۸۰) = نبود گازیاعدم تشخیص شعله

کد خطاهای پکیج ایران رادیاتور مدل دیجیتال

کد: (E1) = کم بودن آب داخل دستگاه

کد: (E2) = نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله

کد: (E8) = دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.

کد: (E12.E30.E99) = مشکل داخلی برد

کد: (E31) یا (E32) = ترمیستور مدارشوفاژ معیوب است.

کد: (E42) یا (E41) = ترمیستور آبگرم مصرفی معیوب است.

کد: (E50) یا (E51) = مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکش

کد خطاهای پکیج ایساتیس و مکس الیت

کد: (E0) = خطای سنسور ورودی

کد: (E1) = کم بودن آب داخل دستگاه

کد: (E2) = نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله

کد: (E3) = سنسور رفت گرمایش معیوب است.

کد: (E4) = سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.

کد: (E6) = مشکل فن یا دیفرانشیل هوا

کد: (E7) = دمای بیش از حد

کد خطاهای پکیج گلدیران - مرکوری - شوفاژکار - دئوترم – تاچی A

کد: (E1) = نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله

کد: (E2) = دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.

کد: (E3) = مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکش

کد: (E4) = کم بودن آب داخل دستگاه

کد: (E6) = سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.

کد: (E7) = سنسور رفت گرمایش معیوب است.

کد خطاهای پکیج آریستون مدل دیجیتال (کلاس.جینوس.ماتیس)

کد: (۳۰۳-۳۰۶-۳۰۷) = مشکل داخلی برد

کد: (۵۰۱) = نبودن گازیاعدم تشکیل شعله

کدخطاهای پکیج ایران رادیاتور مدل آنالوگ

کد: (۳۰٫۴۰) = مشکل داخلی برد

کد: (۴۰٫۶۰٫۸۰) یا (۴۰٫۶۰٫۷۰) = مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکش

کد: (۴۰٫۷۰) = کم بودن آب داخل دستگاه

کد: (۴۰٫۷۰٫۸۰) = دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.

کد: (۵۰٫۶۰) یا (۵۰٫۷۰٫۸۰) = NTC مدارشوفاژ معیوب است.

کد: (۵۰٫۷۰) یا (۵۰٫۸۰) = NTC آبگرم مصرفی معیوب است.

کد: (۷۰٫۸۰) = نبود گازیاعدم تشخیص شعله

کدخطاهای پکیج ایران رادیاتورمدل دیجیتال

کد: (E1) = کم بودن آب داخل دستگاه

کد: (E2) = نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله

کد: (E8) = دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.

کد: (E12.E30.E99) = مشکل داخلی برد

کد: (E31) یا (E32) = ترمیستور مدارشوفاژ معیوب است.

کد: (E42) یا (E41) = ترمیستور آبگرم مصرفی معیوب است.

کد: (E50) یا (E51) = مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکش

کدخطاهای پکیج ایساتیس و مکس الیت

کد: (E0) = خطای سنسور ورودی

کد: (E1) = کم بودن آب داخل دستگاه

کد: (E2) = نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله

کد: (E3) = سنسور رفت گرمایش معیوب است.

کد: (E4) = سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.

کد: (E6) = مشکل فن یا دیفرانشیل هوا

کد: (E7) = دمای بیش از حد

کد خطاهای پکیج گلدیران، مرکوری، شوفاژکار،دئوترم،تاچی A

کد: (E1) = نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله

کد: (E2) = دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.

کد: (E3) = مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکش

کد: (E4) = کم بودن آب داخل دستگاه

کد: (E6) = سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.

کد: (E7) = سنسور رفت گرمایش معیوب است.

کد خطاهای پکیج آریستون مدل دیجیتال (کلاس.جینوس.ماتیس)

کد: (۳۰۳-۳۰۶-۳۰۷) = مشکل داخلی برد

کد: (۵۰۱) = نبودن گازیاعدم تشکیل شعله

ارور کد عیب یابی کد خطا پکیج سی وی cv

پکیج دیواری بوتان مدل سی وی cv دارای نمایشگری است که ارور کد عیب یابی کد خطا پکیج سی وی cv را نمایش می دهد. ترکیب این کدها از بین اعداد و حروف است.

شرح ارور کد عیب یابی کد خطا پکیج سی وی cv

کد E1

نبود شعله، قطع گاز

شعله تشکیل نشده است یا گاز ورودی به پکیج دیواری قطع است.

E2

فعال شدن کلید حرارتی مبدل، قطع ارتباط آن با برد

کلید حرارتی مبدل فعال شده است یا مسیر ارتباط کلید حرارتی قطع شده است.

E3

رفع نشدن مشگل دودکش، کلید ایمنی فشار دود پس از دو دقیقه

مشگل در سیستم تهویه پکیج می باشد یا کلید ایمنی فشار دود دچار مشگل شده یا مسیر دود کش ایراد دارد.

E4

خطا مدولاتور شیر گاز

شیر برقی گاز پکیج دیواری دارای سه قسمت است که این ارور برای بروز مشگل در مدولاتور شیر گاز می باشد.

E5

اشکال در سنسور حرارتی مدار گرمایش

سنسور NTC مدار گرمایش ایراد پیدا کرده است.

E6

اشکال در سنسور حرارتی مدار آبگرم مصرفی

سنسور NTC حرارتی مدار آب گرم مصرفی دچار مشگل است.

E7

وصل بودن کلید ایمنی فشار دودکش پیش از روشن شدن فن

E8

اشکال در حسگر دمای محیط خارجی

سنسور حرارتی دمای محیط خارجی با مشگل رو به رو شده است.

E9

دمای آب مدار گرمایش بیش از ۹۵ درجه می باشد.

E13

اشکال نرم افزاری برد

سیستم نرم افزاری برد با مشکل رو به رو شده است.

E15

وجود اشکال در دودکش و یا کلید ایمنی فشار دود

E17

فعال شدن ترموستات دود

ترموستات دود عمل میکند یا یکسره شده است.

E25

یخ زدن مبدل اصلی

آب موجود در مبدل حرارتی اصلی دچار یخ زدگی شده است.

E27

اشکال در کلید ایمنی حداقل فشار سیستم

فشار سیستم زیاد شده است و سیستم ایمنی آن عمل می کند.

E29

اشکال در مدار برق رسانی شیر گاز

سیم برق شیر گاز برقی پکیج قطع شده است.

E99

خطای عدم تشخیص فن دار بودن یا فن دار نبودن دستگاه

عیب یابی پکیج دیواری ایران رادیاتور
برد الکترونیک معیوب است ۴۰-۳۰ 
ترموستات حدی تا ۱۰۵درجه عمل کرده ۸۰
پکیج بیش از حد گرم شده بیشتر از ۸۹درجه ۷۰
سنسور شعله (یون) ۸۰-۷۰
یخ زدایی با پمپ روشن ۸۰-۶۰
یخ زدایی با مشعل روشن ۷۰-۶۰
سنسور آبگرم مصرفی اشکال دارد (مدار آن باز است) ۸۰-۵۰
سنسور آبگرم مصرفی اشکال دارد (اتصال کوتاه ) ۷۰-۵۰
سنسور مدار شوفاژ اشکال دارد (مدار آن باز است) ۸۰-۷۰-۵۰
سنسور مدار شوفاژ اشکال دارد (اتصال کوتاه ) ۶۰-۵۰
ترموستات حد قطع کرده ۸۰-۷۰-۴۰
پرشر سوئیچ آب قطع است (مدار آن باز است) ۷۰-۴۰
نشت دود به محیط (ترموستات دودکش قطع است) ۸۰-۴۰
فن روشن است اما پرشر سوئیچ هوا قطع است ۸۰-۶۰-۴۰
فن خاموش است اما پرشر سوئیچ هوا قطع است ۷۰-۶۰-۴۰

در ضمن یادآور می شوم که کد خطاها و درواقع معنی ارورهای هر پکیج/شوفاژ دیواری باید در دفترچه راهنمای آن موجود باشد که با مراجعه به آن می توانید علت عیب و ارور پکیج را مشاهده کرده و درصورتیکه بتوانید خود نسبت به رفع آن عیب اقدام کرده و یا از مراکز سرویس پکیچ تعمیرکار خبره کمک بگیرید.

علت گرم نشدن آب مصرفی پکیج شوفاژ

یکی از علتها این امر این است که شیر بای پس آب به دلیل ورود رسوب و سنگ ریزه در حالت نیمه باز مانده و ابگرم ورودی به مبدل آبگرم مصرفی بای پس می شود و لذا امکان گرم نمودن آبگرم مصرفی در مبدل وجود ندارد و آگرم مصرفی سرد می شود. صدای زیاد پکیج بوتان هنگام استفاده از آب گرم و سپس قرمز شدن چراغ و خاموش شدن پکیج از چیست؟

علت صدای زیاد پکیج بوتان هنگام استفاده از آب گرم و سپس قرمز شدن چراغ و خاموش شدن پکیج به علت رسوب گرفتن مبدل دستگاه می باشد و نیاز به اسید شویی مبدل پکیج می باشد.

نحوه هواگیری رادیاتور

برای هواگیری رادیاتور، پش از بازکردن مدار گرمایش و شیر رادیاتور،یک ظرف کوچک زیر شیر هواگیری نگه داشته و سپس شیر هواگیری را به کمک آچار مخصوص (در برخی از مدل ها می توان از پیچ گوشتی نیز استفاده نمود) مقدار بسیار جزپی شیر را در خلاف جهت عقربه های ساعت باز نمایید تا صدای خروج هوا را بشنوید.

روش بالا آوردن فشار بار پکیج

برای بالا آوردن فشار بار پکیج در مواقعی که فشار سیستم زیر خط عدد ۱ روی گیج دستگاه باشد.

همانطور که در تصویر فوق میبینید شیر کوچک و آبی رنگی زیر کلیه پکیج های ایران رادیاتور قرار دارد که با چرخاندن آن شیر در خلاف جهت عقربه های ساعت منوجه خواهیم شد که عقربه به سمت بالای عدد ۱ حرکت خواهد کرد {البته به شرطی که فشار آب شهر زیاد باشد در غیر اینصورت باید زمانی که پیک مصرف آب پایین است یعنی ساعات ۱۲ شب به بعد که فشار آب خوب است اینکار را انجام دهیم} و به محضی که عقربه مانومتر روی خط ۱٫۵ بار رسید در جهت عقربه های ساعت ولوم شیر پرکن پکیج را میبندیم.

عیب یابی پکیج های دیواری بوتان

package

عیب‌یابی  BENESSERE PRO

AL10: عدم تشکیل شعله (شیر گاز جرقه‌زنی و حسگر)

AL11: روشن شدن مشعل بدون ارسال فرمان از برد

AL20: قطعی، خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی

AL22: قطعی، خرابی یا عمل کردن ترموستات دود

AL40: افت فشار آب پس از ۱ دقیقه

AL41: افت فشار آب تا ۱ دقیقه

AL42: خرابی یا قطعی ترانس ر

AL51- 59: خرابی برد

AL60: قطعی NTC آب گرم مصرفی

AL71: قطعی NTC مدار گرمایش

AL77: قطع شدن NTC گرمایش از کف

AL21*: خرابی حسگر روی مشعل

AL22*: قطع ارتباط مجموعه سیم با برد

AL30*: وجود اشکال در حسگر فشار دودکش (پس از ۱ دقیقه)

AL31*: وجود اشکال در حسگر فشار دودکش (تا ۱ دقیقه)

AL50*: روشن شدن مشعل بدون ارسال فرمان از برد

J0: خرابی برد کنترل و برد نمایشگر

J1: قرار گرفتن شوفاژ در حالت کنترلی (پس از ۱ دقیقه)

عیب‌یابی CV424S

E1: عدم تشکلیل شعله (شیر گاز جرقه‌زنی، حسگر) پس از ۳ مرتبه جرقه‌زنی

E2: قطعی، خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی

E3: اشکال در پرشر دود و مجموعه فن (پس از ۲ دقیقه)

E4: خطای مدولاتور شیر گاز

E5: قطعی NTC مدار گرمایش

E6: قطعی NTC آب گرم مصرفی

E7: وصل بودن پرشر دود قبل از روشن شدن فن

E8: اشکال در حسگر دمای محیط خارجی

E9: رسیدن دمای گرمایش به بالای ۹۵ درجه

E13: اشکال نرم‌افزاری برد

E15: اشکال در پرشر دود و مجموعه فن (۲ دقیقه)

E17: قطعی، خرابی یا عمل کردن ترموستات دود

E25: یخ زدن مبدل اصلی

E27: اشکال در کلید حداقل فشار آب

E29: اشکال در برق‌رسانی به شیر گاز

E99: عدم تشخیص فن‌دار بودن یا بدون فن

پارامترهای BENESSERE PRO

کدپارامتر توضیحات محدوده پیش‌فرض

۵۳-۱: نوع سوخت-شهری = ۱ و مایع = ۲ و ۱

۲: ظرفیت حرارتی-۲۸

۳: زمان تنظیم خودکار دستگاه یا پروب خروجی ۵-۲۰ , ۵

۱۰: قابلیت استفاده از آب گرم مصرفی ۰-۳ , ۱

۱۱: تعیین حداکثر دمای آب گرم مصرفی ۴۰-۶۰ , ۶۰

۲۰: قابلیت استفاده از مدار گرمایش-خاموش = ۰ خودکار = ۱ , ۱

۲۱: تعیین حداکثر دمای مدار گرمایش ۴۵-۸۰ , ۸۰

۲۲: تعیین حداقل دمای مدار گرمایش ۲۰-۴۰ , ۴۰

۲۸: مدت زمان کار با ۰.۷۵ توان کار در مدار گرمایش ۰-۲۰ , ۱۵

۲۹: زمان استراحت در مدار گرمایش ۰-۲۰ , ۳

۳۰: تایمرها در مدار گرمایش-خاموش =۰  روشن = ۱ , ۱

۴۰: نشت دما در آب گرم مصرفی-خاموش = ۰ خودکار = ۱ روشن = ۲ , ۱

۴۱: فعال کردن پیش‌گرمایش در آب گرم مصرفی-خاموش = ۰ خودکار = ۱ روشن = ۲ , ۱

۴۲: فعال کردن عملکرد سارا SARA-خاموش = ۰ خودکار = ۱ , ۱

۴۳: فعال کردن عملکرد سارا کمکی SARA BUSTER-خاموش = ۰ خودکار = ۱,۱

۴۴: سیستم تنظیم خودکار دستگاه یا پروب خارجی-خاموش = ۰ روشن = ۱,۱

۴۵: سیستم تنظیم خودکار دستگاه یا پروب خارجی (تعیین شیب نمودار آب و هوایی)۵٫۲-۴۰,۲۰

۴۸: ثابت کردن دور فن-خاموش = ۰ روشن = ۱ , ۰

۵۰: فعال کردن عملکرد T&G-خاموش = ۰ روشن = ۱ , ۱

۶۱: دمای سیستم ضدیخ در مدار آب گرم مصرفی ۰-۱۰ , ۴

۶۲: دمای سیستم ضدیخ در مدار گرمایش ۰-۱۰ , ۶

۸۵: فعال کردن شیرپرکن نیمه‌خودکار-خاموش = ۰ روشن = ۱ , ۱

۸۶: محدوده کارکرد کلید ایمنی حداقل فشار آب ۰/۴-۰/۶ , ۰٫۶

۱۸HH:تنظیم حداکثر فشار گاز مکانیکی (مدار مصرفی) نیازی به باز کردن آب گرم ندارد.   

LL: تنظیم حداقل فشار گاز مکانیکی (مدار مصرفی) نیازی به باز کردن آب گرم ندارد.   

۲۳: تنظیم حداکثر فشار گاز الکترونیکی (مدار گرمایش)   

۲۴: تنظیم حداقل فشار گاز الکترونیکی (مدار گرمایش) 

موارد ستاره‌دار در عیب‌یابی دستگاه بنسره فقط مربوط به شوفاژ فن‌دار می‌باشد.

پارامترهای CV424S

پارامتر توضیحات محدوده پیش فرض

P0: توان گرمایش ۰-۹۹ , ۹۹

P1: زمان استراحت در مدار گرمایش ۰-۳۰ , ۳

P2: زمان پس‌گردش پمپ ۳۰

P3: فعال سازی پروب خارجی-خاموش = ۰ و روشن = ۱ , ۰

P4: توان روشن شدن با گاز شهری P8=0۰-۹۹ , ۵۰

P5: توان روشن شدن با گاز مایع P8=1۰-۹۹ , ۵۰

P6: تصحیح دمای بیرون برای رادیاتور با پروب خارجی-۲۰-۱۰ , ۰

PP7: تصحیح دمای بیرون برای گرمایش از کف با پروب خارجی-۲۰-۱۰ , ۰

P8: نوع سوخت-شهری = ۰ مایع = ۱ , ۰

P9: نوع مدار گرمایش-رادیاتور= ۱ گرمایش از کف = ۲ , ۱

P10: زمان پس‌گردش پمپ در آب گرم مصرفی ۰-۹۹ , ۰

P11: انتخاب ترموستات اتاقی / ریموت کنترل-ترموستات اتاقی = ۰ وریموت = ۱ , ۰

پکیج بوتان مدل نوابنسره
شرح خطا کدخطا
شیر گاز، فاز، نول و برد جرقه‌زن ۰۱
پمپ ۰۲
دودکش ۰۳
کمبود آب ۰۴
NTC مصرفی ۰۶
NTC گرمایشی ۰۷

مفهوم علامت علامت مشخص شده بر روی نمایشگر دیجیتال نوع آلارم وضعیت LED
آماده به کار در وضعیت تابستانی - - سبز چشمک‌ زن
وضعیت خاموش OFF - خاموش
وجود اشکال در روشن شدن مشعل E01 دائمی قرمز چشمک‌زن
عمل نمودن کلید حرارتی در اثر بالا رفتن بیش از حد دمای آب مدار گرمایش یا قطعی در کابل متصل به آن E02 دائمی قرمز چشمک‌زن
عمل نمودن کلید فشار ترموستات ایمنی یا قطعی دود در کابل متصل به آن چشمک‌زن نمایش دما موقت زرد چشمک‌زن
کافی نبودن فشار آب مدار گرمایش چشمک‌زن نمایش دما موقت زرد چشمک‌زن
خرابی حسگر دمای آب گرم بهداشتی E06 دائمی زرد چشمک‌زن
خرابی حسگر دمای آب مدار گرمایش E07 دائمی زرد چشمک‌زن
حس شدن شعله توسط حسگر قبل از ارسال فرمان از سوی برد کنترل به شیر گاز E11 موقت زرد چشمک‌زن
تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر مدار گرمایش ADJ - -
فعال شدن کلید فشار با ترموستات ایمنی دود E03 دائمی قرمز چشمک‌زن
عدم وجود فشار آب در مدار گرمایش E04 دائمی قرمز چشمک‌زن
استفاده از حسگر دمای محیط خارج - -
عملکرد دستگاه در حالت آب گرم مصرفی دمای آب مصرفی - سبز ثابت روشن
عملکرد دستگاه در حالت گرمایش محیط    دمای آب مدار گرمایش - سبز ثابت روشن
فعال شدن سیستم ضدیخ‌زدگی - سبز ثابت روشن
وجود شعله (مشعل روشن است.) - سبز ثابت روشن

پکیج شوفاژ دیواری بوتان PERLA 24,28 RSI

این پکیج شوفاژ دیواری به نوعی کلید ایمنی دودکش مجهز است که در صورت مسدود شدن مسیر دودکش و یا بروز مشکل در مدار تخلیه دود یا مکش هوا، بلافاصله دستگاه را به طور خودکار خاموش می‌نماید. در این حالت مشعل خاموش می‌گردد و بر روی نمایشگر دیجیتال علامت به حالت چشمک‌زن در می‌آید و LED در حالت زرد چشمک‌زن قرار می‌گیرد، اما فن همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. اگر ظرف مدت ۱۰ دقیقه مشکل در مدار تخلیه دود یا مکش هوا برطرف نگردد، سیستم به قفل دستگاه فعال می‌شود و بر روی نمایشگر دیجیتال کد E03 ظاهر می‌گردد و LED در حالت قرمز چشمک‌زن قرار می‌گیرد چنانچه این مشکل ظرف مدت ۱۰ دقیقه برطرف شود، دستگاه به طور عادی به کار خود ادامه می‌دهد.
روش رفع اشکال کدهای E01 , E02 , E03 دسته انتخاب وضعیت ۳ را در حالت (قطع موقت/راه‌اندازی مجدد) قرار دهید سپس بعد از ۵ الی ۶ ثانیه با توجه به فصل، آن را در یکی از وضعیت‌های تابستانی و یا زمستانی بگذارید. در صورت بروز مجدد این مشکل، باید سیستم‌های احتراق (سیستم جرقه‌زن و خروج دود) و بخش مدار هیدرولیک توسط سرویس‌کار مجاز بررسی شود.

رفع اشکال کد E04 دسته انتخاب وضعیت ۳ را در حالت ( قطع موقت/ راه‌اندازی مجدد قرار دهید شیر پرکن را در وضعیت باز (آب‌گیری) بگذارید تا عمل پر کردن مدار گرمایش آغاز و فشار آب به ۱-۵.۱ بار برسد. سپس دسته انتخاب وضعیت ۳ را با توجه به فصل در یکی از وضعیت‌های تابستانی یا زمستانی قرار دهید.پکیج شوفاژ دیواری به صورت خودکار و به وسیله شیر تخلیه هوا که بر روی پمپ سیرکولاتور قرار دارد، هوای سیستم را تخلیه می‌نماید. چنانچه نمایشگر دیجیتال پس از طی مراحل فوق مجددا کد E04 را نمایش دهد، باید عملکرد کلید فشار آب توسط سرویس‌کار مجاز کنترل گردد.

روش رفع اشکال کد E06 , E07 دسته انتخاب وضعیت ۳ را در حالت (قطع موقت / راه‌ اندازی مجدد ) قرار دهید، سپس آن را با توجه به فصل روی یکی از وضعیت‌های تابستانی یا زمستانی بگذارید. در صورت بروز مجدد خطاهای مذکور، به شرح زیر اقدام نمایید.

کد E06: در این حالت پکیج شوفاژ دیواری به طور موقت به کار خود ادامه می‌دهد ولی قادر به کنترل دقیق دمای آب گرم مصرفی نبود و دمای آب را در حدود ۵۰ نگه می‌دارد. جهت رفع عیب دستگاه با مرکز مشتریان بوتان تماس حاصل فرمایید.

کد E07: فورا با مرکز مشتریان بوتان تماس حاصل فرمایید. چنانچه پکیج شوفاژ دیواری به دلایل ایمنی به طور خودکار خاموش شده باشد، باید پیش از روشن کردن مجدد آن به مدت ۱۰ ثانیه صبر نمایید.

پکیج بوتان مدل اپتیما
LED سبز ثابت مشعل روشن
LED سبز چشمک زن۱ تا ۵ ثانیه آماده به کار – عدم تقاضا
LED سبز چشمک زن سریع ورود یا خروج محدود سارا
LED زرد ثابت NTC مصرفی قطع است
LED زرد چشمک زن وضعیت حداکثر توان
LED قرمز ثابت NTC گرمایش، ترموستات دود، عدم تشکیل شعله و برد کنترل
LED قرمز چشمک زن کلید حرارتی

پکیج بوتان مدل OPTIMA 24,28 KI
در صورت بروز اشکال در روشن شدن یا عملکرد دستگاه سیستم توقف ایمنی فعال می‌گردد و نمایشگر وضعیت عملکرد شوفاژ (۵) به رنگ قرمز در می‌آید. در چنین شرایطی پیش از راه‌اندازی مجدد (ریست) دستگاه به مدت ۱۰ ثانیه صبر نمایید، سپس مراحل زیر را انجام دهید.

  1. ابتدا از روژ نمایشگر فشار و دما (۱) فشار آب مدار گرمایش را بررسی نمایید. تا حتما در محدوده مجاز ۱- ۵.۱ بار قرار گرفته باشد.
  2. در صورتی که عقربه فشار این نمایشگر پایین‌تر از ۱ بار قرار گرفته باشد، نشان می‌دهد که میزان آب در مدار گرمایش کمتر از حد مجاز است. بنابراین، لازم است مدار گرمایش را دوباره پر کنید، تا عقربه نمایشگر فشار و دما در محدود مجاز ۱-۵.۱ بار قرار گیرد.
  3. در صورت کافی بودن فشار آب مدار گرمایش و رفع نشدن مشکل پس از تنظیم فشار دست انتخاب وضعیت (۲) را از یا (وضعیت زمستانی یا تابستانی) خارج کنید و روی وضعیت (وضعیت قطع موقت / راه‌اندازی مجدد) قرار دهید.
  4. اکنون دسته انتخاب وضعیت (۲) را به وضعیت قبلی باز گردانید.
  5. در صورت انجام اقدامات فوق و عدم رفع مشکل، حتما با مرکز مشتریان بوتان تماس حاصل فرمایید.در صورتی که عقربه فشار نمایشگر بالاتر از ۵.۱ بار قرار گیرد، نشان می‌دهد که مدار گرمایش نیاز به هواگیری دارد. به همین منظور، لازم است ابتدا دسته انتخاب وضعیت (۲) را روی (وضعیت قطع موقت / راه‌اندازی مجدد) قرار دهید. سپس آن را روی وضعیت زمستانی بگذارید تا سیستم دوباره به طور خودکار هواگیری شود و عقربه نمایشگر فشار و دما (۱) در محدوده مجاز ۱ – ۵.۱ بار قرار گیرد.

کامل ترین بانک ارور پکیج

package

اگر پکیج شما مشکل یا خطایی ایجاد کرد، اغلب یک کد خطا را نشان می‌دهد تا به شما در تشخیص آن در پنل جلویی کمک کند. در اینجا در گرمایش پکیج، ما می‌خواهیم مطمئن شویم که مشتریان ما تا آنجا که ممکن است اطلاعات و کمک بیشتری داشته باشند، بنابراین در زیر لیستی از کامل ترین بانک ارور پکیج و کلیه کدهای خطای پکیج با برندهای مطرح ایجاد شود، تهیه کرده ایم. لطفاً اطمینان حاصل کنید که خطاها یک اتفاق نادر در پکیج مدرن و معتبر امروزی است.

package

در ادامه لیستی از کامل ترین بانک ارور پکیج و کلیه کدهای خطایی را که می‌تواند در یک پکیج با برند‌های مطرح ایجاد شود، تهیه کرده ایم. اگر پکیج شما خطایی را نشان می‌دهد، برای عیب یابی پکیج دیواری با یک مهندس ثبت شده زرین سرویس تماس بگیرید. ما خدمات تعمبر اضطراری را نیز ارائه می‌دهیم. مهندسان ما در نزدیکی شما خواهند بود. ما می‌دانیم که یک پکیج می‌تواند ناامید کننده باشد اما نگران نباشید و با ما همراه باشید.

جامع ترین و کامل ترین لیست ارور پکیج

در زیر لیستی از متداول ترین و کامل ترین بانک ارور پکیج و عملی که باید انجام دهید پیدا خواهید کرد. اگر ارور پکیج همچنان ادامه داشته باشد یا مسئله ای را نشان ندهد که می‌توانید خودتان آن را برطرف کنید، با تعمیرکار تماس بگیرید.

پکیج بوتان

پکیج بوتان

کامل ترین لیست ارور پکیج بوتان مدل کالداونیزیا و اپتیما را در موارد زیر به طور کامل بیان کرده ایم همچنین می‌توانید جهت تعمیرات پکیج بوتان به سایت ما سر بزنید.

عیب کد خطا
روشنی مشعل چراغ سبز ثابت
دستگاه در حالت استند بای است چراغ سبز چشمک زن 1 ثانیه روشن 5 ثانیه خاموش
پرشر آب دچار نقص است چراغ سبر چشمک زن 0.5 ثانیه روشن 0.5 ثانیه خاموش
ترموستات حد قطع شده است چراغ قرمز چشمک زن
Ntc گرمایش و ترمستات دود قطع است چراغ قرمز ثابت
فعال بودن حالت حداکثر توان گرمایشی چراغ زرد چشمک زن

کد خطا و لیست ارور پکیج بوتان مدل پارما و بیتا

عیب کد خطا
ntc آب مصرفی دچار مشکل است چراغ سبز و قرمز ثابت
ترموستات حد قطع شده است چراغ قرمز 0.5 ثانیه روشن و 0.5 ثانیه خاموش
ntc گرمایش دچار اختلال است چراغ قرمز 0.2 ثانیه روشن و 0.2 ثانیه خاموش
پرشر آب و پرشر دود قطع است چراغ سبز 0.5 ثانیه روشن و 0.5 ثانیه خاموش

ارور پکیج بوتان مدل پرلا و پرلا پرو

عیب کد خطا
عدم تشکیل شعله E01
ترموستات حد فعال است E02
پرشر دود فعال است E03
فشار آب مدار گرمایش با کمبود مواجه شده است E04
فشار آب مدار گرمایش با کمبود مواجه شده است E04
Ntc آب گرم مصرفی قطع است E06
Ntc آب گرمایش قطع است E07
قبل از فرمان برد شعله بوجود می آید E011
کافی نبودن فشار آب گرمایش چشمک زن
تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر دمای گرمایش ADJ

ارور پکیج بوتان مدل CV

عیب کد خطا
قطع گاز و عدم تشکیل شعله E1
ترموستات حد فعال است E2
پرشر دود پس از 2 دقیقه وارد عمل خواهد شد E3
مدولاتور شیر گاز دچار خطا است E4
ntc مدار گرمایش دچار مشکل است E5
ntc مدار آب گرم مصرفی دچار مشکل است E6
پرشر دود پیش از روشن شدن فن وصل است E7
ترموستات اتاقی دچار اختلال است E8
دمای آب گرمایش بیش از 95 درجه افزایش یافته است E9
نرم افزار دود دچار مشکل شده است E13
پرشر دود مشکل دارد E15
ترموستات دود فعال است E17
مبدل اصلی یخ زده است E25
پرشور آب دچار خطاست E27
مدار برق رسانی شیر گاز دچار اختلال شده است E29
خطای عدم تشخیص فن دار بودن و فن دار نبودن دستگاه E99

ارور پکیج بوتان مدل روما

عیب کد خطا
حس نکردن شعله توسط حسگر A01
اختلال در ترموستات A02
پرشر دود عمل نموده است A03
اشکال در پرشر آب A04
خرابی برد A05
Ntc مصرف A06
Ntc گرمایش A07
حسگر قبل از فرمان برد عمل کرده است A11
تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر دمای گرمایش ADJ
اشکال در پرشر دود کش 10 دقیقه چشمک زن زمستانه و تابستانه با باز شدن آب
اشکال در پرشر آب تا 10 دقیقه چشمک زن زمستانه و تابستانه
پکیج ایران رادیاتور

پکیج ایران رادیاتور

کامل ترین بانک ارور پکیج ایران رادیاتور مدل‌های آنالوگ را در موارد زیر به طور کامل بیان کرده ایم همچنین می‌توانید جهت تعمیرات پکیج ایران رادیاتور به سایت ما سر بزنید.

 (m24ff e24ff eco22ff b24ff)

عیب کد خطا
خرابی برد کنترل 40.30
فعال بودن ترمستات ایمنی 105 80
افزایش حرارت مبدل اولیه بیش از 89 درجه 70
سنسور شعله (یون) 70.80
عملکرد ضد یخ زدگی با پمپ روشن 60.80
عملکرد ضد یخ زدگی با مشعل روشن 60.70
باز شدن سنسور آب گرم 50.80
اتصال کوتاه شدن سنسور آب گرم 50.70
سنسور شوفاز مدار قطع شده 50.70.80
سنسور شوفاژ اتصال کوتاه کرده 60.50
دمای آب معمولی است اما ترموستات قطع شده است 40.70.80
پرشر سوئیچ آب باز است 40.70
سنسور دود باز است 40.80
فن کار نمی کند اما پرشر باز است 40.60.80
فن کار نمی کند پرشر هوا بسته است 40.60.70

کد خطا و ارور پکیج ایران رادیاتور دیجیتال مدل K

عیب کد خطا
سیستم یخ زدگی AF
قطع شدن پرشر سوییچ آب E1
عیب یابی شعله یون E2
ترموستات حدی 105 درجه است E8
نشست دود به محیط E10
برد الکترونیک خراب است E99-E30-E12
ترمیستور مدار شوفاژ دچار مشکل شده است E31
ترمیستور مدار شوفاژ دچار مشکل شده است E32
ترمیستور آبگرم مصرفی دچار مشکل شده است E41
ترمیستور آبگرم مصرفی دچار مشکل شده است E42
پرشور سوییچ هوا در وضعیت وصل می باشد. اما فن خاموش است E50
فن روشن است اما پرشر سوییچ هوا در وضعیت قطع می باشد E51
نوسان ولتاژ برق E91
ترمستات حدی 105 درجه قطع کرده است ولی دمای اندازه گیری شده توسط ترمستور طبیعی است E81

ارور پکیج ایران رادیاتور دیجیتال مدل L

عیب کد خطا
قطع شدن پرشر سوییچ آب E1
یون حین کار عیب یابی شود E2
ترموستات حدی 105 درجه است E8
نشت دود به محیط E10
برد الکترونیک خراب است E30 E12
اختلال در ترمیستور مدار شوفاژ E31
اختلال در ترمیستور مدار شوفاژ E32
اختلال در ترمیستور آبگرم مصرفی E41
اختلال در ترمیستور آبگرم مصرفی
پرشور سوییچ هوا در وضعیت وصل می باشد. اما فن خاموش است E50
پرشر سوییچ هوا در وضعیت قطع می باشد اما فن روشن است E51
ترموستات حدی 105 کرده است ولی دمای اندازه گیری شده توسط ترمیستور طبیعی می باشد E81
گرمای پکیج بالا تر ار 89 و کمتر از 105 است E88
پکیج بوش

پکیج بوش

بانک ارور پکیج بوش مدل یورومکس، کلاسیک، سیلور و کامفورت

عیب کد خطا
حس گر دود خراب و یا سیم آن قطع است A3
پکیج بدون فن است اما حسگر دود فعال است A4
اعلام عدم تخلیه صحیح دود توسط حسگر ntc A6
ایراد در ntc مصرفی A7
قطع ارتباط can با برد A8
اختلاف دمای آب گرم خروجی از دستگاه نسبت به دمای مبدل AA
قطع ارتباط بین TA211E یا RAM با برد AC
خرابی کلید کد B1
قطع شدن کنتاکت های پرشر سوئیچ دود در حین کار C1
قطع نشدن کنتاکت های پرشر سوئیچ دود پس از روشن شدن دستگاه C4
اشکال در پرشر سوئیچ دود C6
آب عبوری از فلومتر بیش از حد مجاز است CA
قطع شدن ارتباط ترموستات اتاقی با برد CC
قطع شدن ارتباط بین پایه 8 و 9 ترمینال D3
اختلال در ntc گرمایشی E2
عملکرد ترموستات حد E9
شعله تشکیل نمی شود EA
اختلال در واحد کنترل F0
سیگنال اشتباه حسگر شعله F7
سیگنال حسگر شعله FA
فشار کلید RESET FD
پکیج باکسی

پکیج باکسی

ارور پکیج باکسی مدل eco 3

عیب کد خطا
عدم تشکیل شعله E01
فعال بودن کلید حرارتی E02
انسداد دودکش E03
عکس العمل برد کنترل به سیگنال های ورودی E04
اخطار پرشر سوئیچ دود E05
نارسایی لوله انتقال هوای تازه به شیر برقی E06
اگر دستگاه را بیش از 5 بار متوالی ریست شود E08
فشار آب مدار گرمایش پایین است E10
دما به علت عدم گردش آب پایین است E25
نبود شعله اولیه و نرسیدن آب سنسور شعله E35
اعلام کد 38 در مدت کمتر از 8/5 دقیقه به طور متوالی 6 بار E43

ارور پکیج باکسی مدل LUNA 3

عیب کد خطا
فشار گاز پایین و نارسایی گاز ورودی E01
فعال بودن کلید حرارتی E02
ایراد پرشر سوئیچ دود E03
ایراد عملکرد ntc گرمایش E05
ایراد عملکرد ntc مصرفی E06
فشار آب مدار گرمایش پایین است E10
عدم عملکرد تروستات حد دستگاه در سیستم های گرمایشی از کف یا سیستم های گرمایی با دمای پایین E11
افزایش بیش از حد دما E25
ارتباط بین پانل صفحه نمایش و ترموستات محیطی برقرار نیست E31
شعله تشکیل نمی شود E35
پکیج اخگر

پکیج اخگر

ارور پکیج اخگر مدل ARA

عیب کد خطا
ایراد در سنسور آب مصرفی F3
ایراد در سنسور شوفاژ F4
اخطار حسگر یا یون F5
ایراد در لیمیت سوئیچ 78 درجه F6
اشکال در سنسور دود F7
ایراد در لیمیت 110 درجه F8
پکیج ایساتیس

پکیج ایساتیس

ارور پکیج ایساتیس مدل (NEWSTAR 26FF AND MEHR 26FF)

عیب کد خطا
فشار آب مدار گرمایش پایین است E2
ایراد در عملکرد ntc گرمایش E3
ایراد در عملکرد ntc مصرفی E4
ایراد پرشر سوئیچ دود E6
کلید حرارتی فعال است E7
ارتباط برد اصلی با صفحه نمایش برقرار نیست E8
محل جامپر s4 را تغییر دهید E9
جابه جایی جامپر یا دیپ سوئیچ بر روی برد اصلی EE
پکیج تاچی

ارور پکیج تاچی تیپ A

عیب کد خطا
عدم تشکیل یا تشخیص شعله E1
افزایش بیش از حد در دمای مدار شوفاژ E2
انسداد دودکش E3
فشار اب مدار گرمایش پایین است E4
اشکال در NTC مصرفی E6
NTC اشکال در گرمایش E7

ارور پکیج تاچی تیپ B

عیب کد خطا
کنترل شیر گاز E1
خراب بودن پرشرسوییچ فن E2
قطع شدن کابل ارتباطی E3
اختلال در عملکرد پمپ دستگاه یا شیر برقی E4
معیوب بودن آی سی برد کنترل E5
(NTC )دمای آب گرم خراب است E6
(NTC )دمای مدار گرمایش خراب است E7
برد کنترل خراب است E8
مانومتر آب خراب است و لوله مسی متصل به آن مسدود اند E9

ارور پکیج تاچی تیپ C

عیب کد خطا
اشکال در تهویه E1
اشکال درسنسور گرمایشی E2
اشکال در سنسور آب گرم بهداشتی E3
اشکال به علت داغ شدن بیش از حد E4
اشکال در مدار شیر گاز E5
اشکال در احتراق E6
اشکال در شعله E7
اشکال در فشار گاز E8
اشکال به علت یخ زدگی E9
اشکال به علت وجود شعله بعد از خاموش شدن EB
اشکال در برد الکتریکی EC
اشکال کمبود فشار آب EP
پکیج پلار

پکیج پلار

ارور پکیج پلار مدل اوشن استار

عیب کد خطا
ایراد سنسور آب سرد ورودی E0
فشار آب در مدار گرمایش کم است E1
عدم تشکیل شعله E2
ایراد در NTC گرمایش E3
ایراد در NTC مصرفی E4
خطای دودکش E6
دمای بیش از حد مدار گرمایش E7
انتخاب میکروسوئیچ های برد EE

کد خطا و لیست ارور پکیج پلار مدل لاکی استار

عیب کد خطا
اخطار سنسور آب سرد ورودی E0
فشار آب در مدار گرمایش پایین است E1
عدم تشکیل شعله E2
ایراد در NTC گرمایش E3
ایراد در NTC مصرفی E4
ایراد دودکش E6
دمای بیش از حد مدار گرمایش E7
انتخاب میکروسوئیچ های برد EE

ارور پکیج مرکوری و مگاتروم

پکیج مرکوری و مگاتروم

عیب کد خطا
عدم تشخیص شعله با نبود گاز     E1
دما بالای ۱۰۵ درجه سنسور حد E2
ایراد فن یا سوئیچ ایمنی دودکش E3
آب داخل دستگاه کم است E4
سنسور آبگرم مصرفی خرابی E6
خرابی سنسور رفت گرمایش E7
توجه به جلوگیری از یخ زدگی E9
توجه به رسوب زدایی مبدل E10

ارور پکیج فرولی

پکیج فرولی

عیب کد خطا
عدم روشن بودن مشعل A01
وجود علامت شعله در صورت خاموشی مشعل A02
عملکرد سنسور اطمینان A03
عملکرد ترموستات دود A04
اختلال در عملکرد فن A05
شعله در هر ده دقیقه 6 بار خاموش می شود A06
دمای مبدل حرارتی بیش از حد افزایش یافته است A08
اشکال در شیر گاز A09
خطا در سنسور اول مدار شوفاژ A10
خطا در سنسور مدار آب گرم بهداشتی F11
خطا در سنسور آب گرم بهداشتی F12
خطا در سنسور اطمینان مدار شوفاژ F14
ایراد در شیر گاز A16
اختلال در کنترل احتراق F20
احتراق غیر طبیعی A21
ولتاژ برق مصرفی کمتر از ۱۷۰ ولت است F34
در فرکانس برق مصرفی نوسان موجود است F35
مدار شوفاژ دارای فشاری کم است F37
خطاحسگر (دماسنج) خارجی F39
خطادر موقعیت سنسورها A41
اخطار در سنسور دوگانه F42
عملکرد سیستم حفاظت از مبدل حرارتی F43
خطا در سیم پیچ تدریجی شیر گاز F50
حفاظت از مدار دودکش / هوای احتراق A51
پکیج آلزان

پکیج آلزان

ارور پکیج آلزان مدل میتوس

عیب کد خطا
خطا در تشکیل شعله E01
خطا در سنسور حد E02
خطا پرشر فن E03
خطا در پرشر آب E04
NTC گرمایش دچار اختلال است E05
NTC آبگرم مصرفی دچار اختلال است E06
خاموش کردن دستگاه تا حافظه پر شود E22
نوسان برق ورودی E40
ایراد در محفظه احتراق E72
بوبین ماژالاتور باید تعویض شود E76
ولتاژ ورودی دچار نقص است E77
ایراد NTC گرمایش E78

لوازم خانگی
ارسال پیام در واتساپ