منو

لحیم کاری و پرداخت SMD

الکترونیک

در آموزش هیتر کاری و هویه کاری لازم است که با توجه به نوع برد و ضخامت مدار از سری های مختلف استفاده کرد. سعی کنید برای هر نوع لحیم کاری از ابزار مناسب آن استفاده کنید تا برد را خراب نکنید یا بیشتر به آن آسیب نرسانید.

لحیم کاری و پرداخت SMD
دسته‌بندی: الکترونیک

لحیم کاری و پرداخت SMD

برای اینکه لحیم کاری را بصورت حرفه ای آموزش ببینید لازم است ابتدا روی قطعات دیپ DIP کار کنید و بتوانید بصورت صحیح هر یک را درآورده و جابزنید، سپس سراغ قطعات SMD اس ام دی برویم. بمراتب قطعات SMD سخت تر است و حوصله بیشتری برای هیتر کاری و لحیم کاری میخواهند.

روش لحیم کاری و نحوه برداشتن قطعات الکترونیکی SMD

ایستگاه لحیم کاری

برپاسازی و عملیات ایستگاه لحیم کاری

توجه: اسفنج فشرده است و وقتی که با آب مرطوب شده باشد جذب می کند. قبل از استفاده از دستگاه اسفنج را با آب خیس کرده و آن را فشار دهید تا خشک شود. اگر این کار را انجام ندهید باعث آسیب دیدن نوک هویه می شود.

تمیز کننده نوک هویه اسفنج تمیزکاری نوک هویه

الف) پایه هویه

 1. اسفنج کوچک: اسفنج کوچک را مرطوب کرده و سپس آن را فشار دهید تا خشک شود. اسفنج را در یکی از چهار سوراخ پایه هویه قرار دهید.
 2. تا درجه نشان داده شده آب اضافه کنید اسفنج کوچک آب را جذب کرده و باعث می شود تا اسفنج بزرگ بالای آن همیشه مرطوب بماند. از اسفنج بزرگ می توان به تنهایی نیز استفاده کرد.
 3. اسفنج بزرگ را مرطوب کرده و آن را روی پایه هویه قرار دهید.

توجه: کنترل کنید که قبل از قطع و وصل هویه، کلید برق دستگاه خاموش باشد. اگر این کار را انجام ندهید، تغذیه آسیب می بیند.

یایه هویه حرفه ای پایه هویه

ب) اتصالات

 1. سیم را به پریز وصل کنید.
 2. هویه را روی پایه قرار دهید.
 3. سیم برق را متصل کنید. کنترل کنید که دستگاه اتصال زمین باشد.

ج) تنظیم درجه حرارت

 1. دکمه کنترل دما را روی دمای دلخواه قرار دهید.

د) روشن کردن کلید برق دستگاه

وقتی که دمای نوک به مقدار تنظیم شده برسد، لامپ هیتر چشمک می زند. اکنون دستگاه آماده انجام لحیم کاری است.

توجه: وقتی که از هویه استفاده نمی کنید، آن را روی پایه قرار دهید.

مراقبت و کاربرد نوک

دمای نوک

دمای زیاد نوک باعث فرسایش نوک هویه می شود. از کمترین دمای ممکن استفاده کنید. انجام اعمال بازیابی حرارت مناسب باعث بازدهی هویه و لحیم کاری موثر حتی در دماهای پایین می شود. این کار همچنین از قطعه لحیم کاری در برابر حرارت محافظت می نماید.

تمیز کردن

با استفاده از اسفنج تمیزکاری، نوک هویه را دائما تمیز کنید، زیرا اکسیدها و کربیدهای لحیم باعث تشکیل ناخالصی روی نوک هویه می شوند.

این ناخالصی ها باعث ایجاد جوش های مخرب شده و هدایت گرمایی نوک را کاهش می دهند. هنگامی که دائما از هویه استفاده می شود، هفته ای یکبار نوک هویه را شل کرده و تمامی اکسیدها را تمیز کنید. این کار از حبس حرارت و کاهش دما در نوک هویه جلوگیری می کند.

هنگامی که از هویه استفاده نمی شود

هرگز هویه را در دمای زیاد و در زمان طولانی رها نکنید، زیرا پوشش نوک هویه با اکسید پوشیده شده و باعث کاهش هدایت گرمایی آن می گردد.

پس از استفاده

نوک هویه را تمیز کرده و با لحیم تازه بپوشانید. این کار از اکسید شدن نوک هویه جلوگیری می کند.

نگهداری

بازرسی و تمیز کردن نوک هویه

توجه: هرگز برای از بین بردن اکسید، نوک هویه را سوهان نزنید.

 1. دما را روی 482F - 250c تنظیم کنید.
 2. پس از تثبیت شدن دما، نوک هویه را با اسفنج تمیز کرده و وضعیت آن را بررسی کنید.
 3. اگر روی لحیم اکسید سیاه وجود دارد، لحیم تازه (همراه با تنه کار) اعمال کنید و نوک هویه را با اسفنج تمیز کنید. این کار را تکرار اکسید کاملا از بین برود. نوک را با لحیم تازه بپوشانید
 4. اگر شکل نوک عوض شده یا خورده شده است، آن را تعویض کنید.

تنظیم دمای هویه

دمای هویه باید بعد از تعویض نوک یا تعویض المنت تنظیم شود.

 1. سیم برق را به پریز ایستگاه متصل کنید.
 2. دکمه کنترل دما را روی 750F - 400c قرار دهید.
 3. کلید برق دستگاه را روی وضعیت ON قرار داده و منتظر بمانید تا دما تثبیت شود. درپوش پیچ CAL را بردارید.
 4. پس از تثبیت دما، با یک پیچ گوشتی یا چهارسو، پیچ CAL را تنظیم کنید تا دما سنج نوک، دمای 750F - 400c را نشان دهد. برای افزایش دما، پیج را در جهت ساعتگرد و برای کاهش دما در جهت پاد ساعتگرد بچرخانید. درپوش پیچ CAL را سرجایش بگذارید.

* ما ترمومتر 191/192 را برای اندازه گیری دمای نوک هویه توصیه می کنیم.

نوک

دمای نوک براساس شکل نوک متفاوت است. روش مناسب تنظیم دمای نوک، استفاده از ترمومتر است (ر.ک.به بخش <<تنظیم دمای هویه>>)

یک روش با دقت کمتر عبارت است از تنظیم دکمه کنترل دما براساس تنظیم دمای هر نوک.

مثال: هنگام استفاده از نوک T-H با دمای 400c - 750F،اختلاف بین این نوک و نوک T-H باید (F36 (-20c- باشد دکمه کنترل دما را روی 400c - 750F تنظیم کنید.

رفع اشکال

توجه: قبل از سرویس، سیم برق را درآورید. عدم انجام این کار باعث برق گرفتگی می شود. اگر سیم برق آسیب دیده باشد، باید آن را توسط شخص ماهر تعویض کنید تا از آسیب دیدگی پرسنل یا دستگاه جلوگیری شود.

اشکال1: لامپ هیتر روشن نمی شود.

1. فیوز قطع است: علت قطع شدن فیوز را مشخص کنید. سپس فیوز را وصل کنید.

آیا درون هویه اتصال کوتاه شده است؟

آیا فنر اتصال زمین به المنت حرارتی متصل شده است؟

آیا المنت پیچ خورده و اتصال کوتاه شده است؟

2. سیم برق قطع شده است: آن را وصل کنید.

اشکال 2: لامپ هیتر روشن می شود اما نوک داغ نمی شود.

1. سیم هویه شکسته است به بخش (کنترل شکستگی سیم برق) مراجعه کنید.

2. المنت شکسته است: به بخش (کنترل شکستگی المنت) مراجعه کنید.

اشکال 3: نوک هویه به طور متناوب گرم می شود.

1. سیم هویه شکسته است: به بخش (کنترل شکستگی سیم برق) مراجعه کنید.

اشکال 4: نوک مرطوب نیست.

1. دمای نوک خیلی زیاد است: دمای مناسب را تنظیم کنید.

2. نوک تمیز نیست: به بخش (مراقبت و کاربرد نوک) مراجعه کنید.

اشکال 5: دمای نوک خیلی کم است.

1. نوک اکسید شده است: به بخش (بازرسی و تمیزکاری نوک) مراجعه کنید.

2. هویه تنظیم نیست: هویه را تنظیم کنید.

اشکال 6: نمی توان نوک هویه را بیرون کشید.

1. نوک گریپاژ کرده یا بر اثر فرسایش باد کرده است: نوک و المنت را تعویض کنید.

اشکال7: نوک به دمای دلخواه نمی رسد.

1. هویه تنظیم نیست: هویه را تنظیم کنید.

کنترل شکستگی المنت و سیم

1. شکستگی المنت

سیم برق را جدا کرده و مقاومت بین پایه های سیم برق را به صورت زیر اندازه بگیرید.

هیتر نواری هیتر سرامیکی
الف) بین پین های 4 و 5 13 اهم (عادی) 3/5 اهم (عادی)
ب) بین پین های 1 و 2 کمتر از 10 اهم (عادی) 43-58 اهم (عادی)
ج) بین پین های 3 و نوک کمتر از 2 اهم

اگر مقادیر (الف) و (ب) خارج از مقادیر داده شده باشند، المنت (سنسور) یا مجموعه سیم را تعویض کنید. به مراحل 1 و 2 مراجعه کنید.

اگر مقدار (ج) خارج از مقدار داده شده است، لایه اکسید شده را با مالش با سمباده نرم یا پشم شیشه به آرامی بردارید.

باز کردن دستگیره

 1. مهره (1) را در جهت پاد ساعتگرد بچرخانید و روپوش (2) نوک (3) را درآورید.
 2. مغزی (4) را در جهت پاد ساعتگرد بچرخانید و آن را از هویه جدا کنید.
 3. المنت (6) و مجموعه سیم (11) را از دستگیره (12) جدا کنید (به طرف نوک هویه).
 4. از ابزارهای فلزی مانند انبردست برای بیرون آوردن نوک یا روپوش نوک از روی دستگیره استفاده نکنید.

هنگامی که المنت در دمای اتاق است، موارد زیر را اندازه بگیرید:

 1. مقاومت المنت (قرمز) حدود 13 اهم (المنت نواری) یا 3/5 اهم (هیتر سرامیکی)
 2. مقاومت سنسور (ابی) کمتر از 10 اهم (هیتر نواری یا 43-58 اهم) (هیتر سرامیکی)
 3. اگر مقدار مقاومت، نرمال نباشد، المنت را تعویض کنید.

بعد از تعویض المنت:

 1. مقاومت بین پایه های زیر را اندازه بگیرید:

a. پین های 4 و 1 یا 2

b. پین های 5 و 1 و یا 2

اگر ∞ نباشد، المنت و سنسور به هم وصل شده اند. این حالت باعث آسیب دیدن بورد تغذیه می شود.

 1. مقاومت های (الف)، (ب) و (ج) را اندازه بگیرید تا معلوم شود که پایه ها کج نشده اند و سیم اتصال زمین به درستی متصل شده است.

2. شکستگی سیم هویه

دو روش برای تست سیم هویه وجود دارد:

 1. دستگاه را روشن کرده و دکمه کنترل دما را در 480c درجه قرار دهید. سپس سیم هویه را در قسمت های مختلف طول آن تاب داده و کنترل کنید. اگر لامپ هیتر چشمک بزند، سیم باید تعویض شود.

 1. مقاومت بین پایه پریز سیم روی ترمینال را اندازه بگیرید.

در هیتر نواری: پین 1، نارنجی، پین 2: زرد، پین 3: سبز، پین 4: ندارد، پین 5: آبی.

در هیتر سرامیکی: پین 1: آبی، پین 2: قرمز، پین 3: سبز، پین 4: ندارد، پین 5: سفید

این مقدار باید صفر باشد. اگر بزرگتر از صفر یا ∞ باشد، سیم باید تعویض شود.

3. تعویض فیوز

لحیم فیوز معیوب را باز کرده و فیوز را درآورید. فیوز جدید را لحیم کنید.

مشخصات

پتانسیل نوک به زمین <2mV
مقاومت نوک به زمین <2Ω
دمای پایدار زمان بیکاری +2c (هیتر نواری)، +IC (هیتر سرامیکی)
دمای محیط 0-40C
ماکزیمم دمای روپوش 50C
فرکانس خط ورودی 45-70Hz
توان خروجی 50W (حداکثر)
توان ورودی 60W (حداکثر)

1. روش تولید

مشخصات

مورد توان-نوع قابل تنظیم نوع سنسوری
مصرف برق 270W (حداکثر) 320W (حداکثر)
پمپ هوا پمپ دیافراگمی پمپ دیافراگمی
ظرفیت 24 لیتر در دقیقه (حداکثر) 24 لیتر در دقیقه (حداکثر)
دمای هوای گرم 100-420C 500-150C

عملکرد

 • حلقه بسته دما کنترل سنسور، توان زیاد در شروع، افزایش سریع دما، دقت و ثابت بودن دما، عدم تاثیر هوای خروجی (نوع سنسوری).
 • جلوگیری از الکتریسیته ساکن و نشتی در آسیب دیدن PCB
 • اتصال غیر لازم PCB، که باعث جلوگیری از حرکت المنت و اثر گرمایی می شود.
 • تنظیم هوا و دما انتخاب نازل مختلف، که بتواند با بخش زیادی از SMD مطابقت کند.
 • استفاده از المنت حرارتی داخلی، نوع المنت حرارتی و نازل همانند نوع بین المللی.
 • تاخیر کارکرد فن هنگام قطع برق، که از اتومات محافظت می کند.

فایده

 • نصب انواع SMD مانند BGA, PLCC, QEP, CHIP, SOIC و غیره.
 • فشردگی سیلنگ.

لوازم جانبی

 • سیم پنس FP: یک عدد
 • پنس FP: یک عدد

2. دستورات عملیاتی

قبل از عمل

 • سیم پنس FP را مطابق با اندازه آی سی انتخاب کنید.
 • پنس FP یک سیم  S 14mm دارد که به آن متصل است، و یک سیم L 30mm دارد که بسته به اندازه آی سی لازم می شود. از سیم مناسب برای آی سی استفاده کنید. 
 • نازل مطابق با اندازه آی سی انتخاب کنید.
 • نازل را هنگامی متصل کنید که لوله و نازل سرد باشند.
 • ‍‍‍پیچ روی نازل را شل کنید.
 • نازل را مطابق شکل متصل کنید.
 • پیچ را مجددا ببندید.

باز کردن لحیم QFP

اتصال سیم برق به منبع تغذیه

بعد از اتصال، فن اتوماتیک راه افتاده و هوا را از طریق لوله هدایت می کند، اما المنت سرد  می ماند.

روشن کردن کلید برق دستگاه

کلید برق را می توان در هر زمان در حالی که فن اتوماتیک کار می کند روشن کرد. وقتی که کلید برق روشن شود، المنت شروع به گرم شدن می کند.

تنظیم جریان هوا و دکمه کنترل دما

پس از تنظیم جریان هوا و دکمه کنترل دما، مدت کوتاهی صبر کنید تا دما تثبیت شود. به نمودار توزیع مراجعه کنید. توصیه می کنیم که دما را حدود 350C-300 تنظیم کنید. در مورد جریان هوا با یک نازل، دکمه را در حالت 5-1 تنظیم کنید و در نازل دوم، آن را در حالت 8-4 تنظیم کنید. هنگام استفاده از یک نازل، دکمه کنترل دما را بالاتر از 6 تنظیم کنید.

قرار دادن پنس FP زیر پایه های آی سی

پنس FP را زیر پایه های آی سی قرار دهید. اگر عرض آی سی با اندازه پنس FP مطابق نباشد، عرض سیم را با فشردن تنظیم کنید.

ذوب کردن لحیم

هویه را طوری نگه دارید که نازل مستقیما روی آی سی واقع باشداما آن را لمس نکند، تا هوای داغ باعث ذوب لحیم شود. دقت کنید که پایه های آی سی با نازل برخورد نکند.

درآوردن آی سی

وقتی که لحیم ذوب شد، با بلند کردن پنس FP، آی سی را درآورید.

خاموش کردن کلید برق دستگاه

پس از خاموش کردن کلید برق، یک فن اتوماتیک شروع به دمیدن هوای خنک از طریق لوله می کند تا المنت و دستگیره را خنک کند.

در صورتی که از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمی کنید، آن را از برق درآورید.

پاک کردن لحیم باقی مانده

پس از درآوردن آی سی، لحیم باقی مانده را با استفاده از یک فتیله یا ابزار  پاک کننده لحیم، پاک کنید.

لحیم کاری QFP

مالیدن خمیر لحیم کاری

مقدار مناسب خمیر لحیم کاری مالیده و SMD را روی PWB نصب کنید.

پیش گرم کردن SMD

شکل 1 را ببینید.

لحیم کاری

قاب پایه ها را به طور یکنواخت گرم کنید (شکل 2)

شستشو

پس از اتمام لحیم کاری، تنه کار را بشوئید.

توجه: در حالی که لحیم کاری با هوای گرم شایسته است، امکان بوجود آمدن اشکالاتی مانند حباب لحیم و پل لحیم وجود دارد. توصیه می کنیم وضعیت لحیم کار ی را به دقت بررسی کنید.

نکات قابل توجه

وصل کردن نازل

نازل را فشار ندهید یا سر نازل را با انبر نکشید. همچنین، پیچ آن را خیلی سفت نکنید.

محافظ حرارتی (نوع سنسوری)

به منظور ایمنی، در صورتی که دستگاه از دمای زیادی فراتر رود، برق به طور اتوماتیک قطع می شود. وقتی که دما تا سطح ایمنی پایین بیاید، برق به طور اتوماتیک وصل می شود.

کلید را خاموش کنید تا هویه سرد شود. سپس برای ادامه کار، دما را روی درجه کمتر تنظیم کرده یا سرعت دمیدن هوا را افزایش دهید. در صورتی که محافظ حرارتی وجود ندارد یا شما نمی خواهید کار را ادامه دهید یا می خواهید محل کار را ترک کنید، حتما کلید برق دستگاه را خاموش کنید.

نکات قابل توجه در دمای زیاد

از ایستگاه پرداخت SMD در نزدیکی گازهای قابل اشتعال، کاغذ، یا سایر مواد قابل اشتعال استفاده نکنید. نازل و هوای اطراف آن بسیار داغ بوده و باعث سوختگی می شوند. هرگز لوله هیتر را لمس نکنیدیا اجازه ندهید که هوای هیتر به پوست شما بخورد. در ابتدا، هویه دود سفید رنگ پخش می کند ولی به زودی ناپدید می شود.

پس از استفاده، دستگاه را سرد کنید.

پس از خاموش کردن کلید برق دستگاه، دستگاه به طور اتوماتیک برای مدت کوتاهی هوای سرد را از لوله می دمد. طی این زمان، دستگاه را از برق خارج نکنید

هرگز دستگاه را نیندازید یا تکان شدید ندهید.

لوله حاوی شیشه کوارتز است که اگر دستگاه بیفتد یا شدیدا تکان داده شود، ممکن است بشکند.

پمپ را باز نکنید

وقتی که از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمی کنید، سیم برق را درآورید.

وقتی که سیم برق دستگاه متصل باشد، دستگاه دارای جریان برق اندکی است حتی اگر کلید برق دستگاه خاموش باشد. بنابراین، وقتی که از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمی کنید، سیم برق را درآورید. وقتی که دما بالاتر از 350C بود. هنگام راه اندازی، دکمه کنترل فن باید روی 38 باشد. وقتی که دمای کار بالاتر از 45C باشد، دکمه کنترل فن باید روی 4 باشد.

4. تعویض المنت

تعویض قطعات

شماره نام / مشخصات ملاحظات
1 47054(A1143) المنت 100V/250V نوع توان قابل تنظیم
2 47053(A1144) المنت 110V/250W نوع توان قابل تنظیم
3 4752(A1145) المنت 120V/260W نوع توان قابل تنظیم
4 47051(A1146) 220-240V/250W المنت نوع توان قابل تنظیم
5 42010(B1438) پنس FP با سیم S و L
6 44025(B1439) پنس FP با سیم S
7 44024(B1440) پنس FP با سیم L
8 47007(A1143B) المنت 100V/300W نوع سنسوری
9 47008(A1144B) المنت 110V/300W نوع سنسوری
10 47009(A1145B) المنت 120V/300W نوع سنسوری
11 47010(A1146B) 220-240V/300W المنت نوع سنسوری

تعویض المنت حرارتی

درآوردن پیچ ها و لوله ها

سه پیچ (شکل1: 1، 2، 3) دستگیره را باز کرده و لوله سیم را بلغزانید.

باز کردن دستگیره

روکش سیم زمین را باز کرده (شکل 1:2) و لوله را درآورید. در داخل لوله،شیشه کوارتز و عایق حرارتی نصب شده است. دقت کنید که آن ها نیفتند یا گم نشوند.

درآوردن المنت حرارتی

ترمینال را قطع کنید (شکل 2:2) و المنت را درآورید.

نصب المنت جدید

المنت را با احتیاط جابجا کنید. هرگز سیم المنت را مالش ندهید. المنت جدید را نصب کرده و ترمینال آن را وصل کنید. سنسور دارای قطب است. باید به رنگ آن توجه کنید. بعد از نصب المنت، سیم زمین را وصل کنید. دستگیره را در جهت عکس مراحل باز کردن،‌نصب کنید. مجموعه دستگیره را در سوراخ لوله قرار دهید.

نمودار توزیع حراردت (نوع توان قابل تنظیم ایستگاه پرداخت SMD)

نازل ها

الکترونیک روش هیتر کاری آموزش هویه کاری کار با هویه
مقالات مرتبط
آموزش لحیم کاری
برای اینکه برای برداشتن قطعات الکترونیکی SMD و DIP روی مدارات مختلف بتوانیم مهارت کسب کنیم لازم است که هویه خوبی در نظر بگیریم. مهمترین بخش در تعمیر یک برد آموزش لحیم کاری و هویه کاری روی بردهای مختلف است. روش لحیم کاری باید نحوه صحیح باشد بطوریکه به قطعات و یا مدار آسیبی وارد نشود.
لحیم کاری قطعات smd با هیتر
هیترها انواع مختلفی دارند که میتوانند فقط شامل دستگاه دمنده ی هوای داغ باشند یا در کنارشان یک هویه قلمی هم داشته باشند که به این نوع (hot air soldering station) گفته میشود. آموزش روش کار با هیتر به این صورت است که المنت دمای مد نظر را تولید میکندو با دمیده شدن باد داخل دسته هیتر، باد گرم از نازل دسته هیتر خارج میشود.این دستگاه دارای کنترل دما و کنترل فشار هوا میباشد.
ارسال پیام در واتساپ