منو

اسمبل قطعات

روش شروع مونتاژ بردهای الکترونیکی
مونتاژ برد الکترونیکی با روشهای هویه کاری و هیتر کاری دستی و یا با دستگاههای مونتاژ برد انجام میشود. اگر میخواهید مونتاژ کار برد شوید و یا تعمیرات برد را انجام دهید لازم است که بتوانید قطعات روی مدار را به درستی درآورده و صحیح جا بزنید. به این روش مونتاژ برد میگوییم. روشهای مختلف جهت درآوردن و جازدن قطعات DIP و SMD روی بردهای مختلف وجود دارد. باید ببینیم که هر روش روی چه حالت مدار PCB بکار میرود. در آموزش مونتاژ و طراحی برد برای شما کاملا این مسیر را از پایه توضیح میدهیم.
ارسال پیام در واتساپ