منو

برنامه های گوشی روت شده

نرم افزارهای عالی برای دستگاه اندریدی روت شده
ممکن است گوشی خود را روت کرده باشید. روشهای روت کردن گوشی در بخش های دیگر مقالات سایت ذکر شده است. در اینجا میخواهیم بهترین نرم افزارها و برنامه هایی که بعد از روت کردن ممکن است بکار آید را بررسی کنیم.
ارسال پیام در واتساپ