منو

تعمیر لباسشویی

کد خطای انواع ماشین لباسشویی
تعمیرکاران ماشین لباسشویی و کسانیکه دستگاه خراب دارند با داشتن این کد ارورها درباره ماشین لباس شویی خود میتوانند سریعتر به عیب برسند. پس این صفحه را در گوشی خود ذخیره داشته باشید تا در صورتیکه ماشین لباسشویی با کد ارور متفاوت دیدید بتوانید عیب آنرا سریعتر بررسی کنید.
ارسال پیام در واتساپ